Sitemenu

maandag 18 oktober 2021
content-main-left

Nieuws

Verschillende sectorpartijen hebben bij het ministerie van LNV een aanvraag ingediend om uitstel van de datum voor verplichte inzaai van een vanggewas na snijmais.

Door het koude groeiseizoen is de meeste mais nog (lang) niet oogstrijp. Dit zet veel veehouders op zand- en lössgrond voor een dilemma: de mais onrijp oogsten voor 1 oktober of wachten tot de mais rijp is en niet voldoen aan de verplichting om voor die datum een vanggewas in te zaaien.

Termijn na oogst

Cumela, de brancheorganisatie voor de loonwerksector, heeft vandaag besloten om minister Schouten te vragen de datum van 1 oktober los te laten. In plaats daarvan zou het verplicht moeten worden om binnen een week na de oogst een vanggewas te zaaien. Agractie komt met een vergelijkbaar verzoek, maar houdt de periode tussen oogst en inzaai op maximaal 72 uur. LTO Nederland zal op korte termijn komen met een onderbouwd verzoek tot uitstel. Hoe dat er precies uit gaat zien is op dit moment nog niet bekend. Eerder had de NMV het ministerie al gevraagd om de uiterste inzaaidatum op te rekken naar 31 oktober.

Belang goede landbouwpraktijk

De verschillende partijen geven aan dat uitstel van de oogst past in de goede landbouwpraktijk. Ze benadrukken het belang van de juiste voederwaarde voor het optimaliseren van het rantsoen. Maar ze wijzen ook op het risico van perssapverliezen bij de oogst van een onrijp gewas.

Orderboekjes loonwerkers nog leeg

Cumela geeft aan dat het praktisch op dit moment eigenlijk al onmogelijk is om de mais overal voor 1 oktober van het land te hebben. De meeste loonwerkers hebben vijftien tot twintig lange, werkbare dagen nodig om de maisoogst rond te zetten. Vrijwel alle hakselaars staan echter nog schoon in de schuur en de orderboekjes zijn leeg.

 

De meest mais is nog (lang) niet oogstrijp, inzaaien van een vanggewas voor 1 oktober wordt problematisch
De meest mais is nog (lang) niet oogstrijp, inzaaien van een vanggewas voor 1 oktober wordt problematisch
right