Sitemenu

maandag 18 oktober 2021
content-main-left

Nieuws

De komende drie jaar worden in Drenthe en Gelderland proeven gedaan met verschillende vormen van innovatieve maisteelt. Dit vindt plaats onder regie van het Louis Bolk Instituut en Wageningen Livestock Research.

Het doel van het onderzoek is om praktisch toepasbare chemievrije of -arme teelttechnieken te ontwikkelen voor mais, met minimale grondbewerking. Deze teelttechnieken moeten qua opbrengsten en kosten vergelijkbaar zijn met de conventionele teelt, maar dan met minder nitraatuitspoeling en behoud van bodemkwaliteit.

Mais in permanent grasland

In het onderzoek wordt onder andere gekeken naar mechanisatie om mais chemievrij te kunnen telen en naar het telen van mais in permanent grasland. Mechanisatie, bijvoorbeeld een strokenfrees, kan de concurrentiekracht van het gras of een vanggewas reduceren, waardoor de mais kan groeien tussen het gras. De bodem blijft dan beter en langer bedekt, wat positief is voor bodemkwaliteit en uitspoeling tegengaat.

Gelijkwaardige opbrengsten

Volgens de onderzoekers is er uit vorige proeven gebleken dat er perspectief is voor innovatieve maisteelt. Bij proeven die innovatieve grondbewerkingsmethoden inzetten voor behoud van bodemkwaliteit en die gebruikmaakten van chemievrije onkruidbestrijdingstechnieken (met onder meer stroom, mechanisch en robotica) werden gelijke totaalopbrengsten per hectare gehaald als bij conventionele maisteelt.

 

De komende jaren worden praktijkproeven gedaan met innovatieve maisteelttechnieken
De komende jaren worden praktijkproeven gedaan met innovatieve maisteelttechnieken
right