Sitemenu

donderdag 16 juli 2020
content-main-left

Nieuws

Er is een wetenschappelijk artikel verschenen waarin genetische en niet-genetische opbrengsttrends van Nederlandse voedergewassen worden beschreven in de tijd. Waar mais duidelijk een positieve trend laat zien in gewasopbrengst de afgelopen jaren, is deze bij gras niet gevonden.

De jaarlijkse genetische trend over de afgelopen 25 jaar van snijmais, gebaseerd op uitslagen van het Cultuur- en Gebruikswaarde Onderzoek (CGO), komt neer op een plus van 173 kg ds/ha. De niet-genetische trend was + 65 kg ds/ha.

De jaarlijkse genetische trend uit CGO-gegevens van Engels raaigras was over de afgelopen 40 jaar +44 kg ds/ha. De niet-genetische trends zijn minder eenduidig. Voor maaien en grazen werden tegengestelde trends gevonden.

Weerfactoren terug te zien in gegevens

Een nadere analyse van de niet-genetische trend wees uit dat de maisopbrengsten stegen met een toenemende temperatuur tijdens het groeiseizoen en bij een vroegere zaaidatum.

Uit de gegevens van grasopbrengsten was op te maken dat droogte en vorst tijdens het groeiseizoen een negatief effect hadden op de opbrengst. 

Potentie groter dan praktijk

De gegevens van CGO zijn ook vergeleken met praktijkopbrengsten. De mais vertoonde in de praktijk een trend van +195 kg ds/ha. Bij mais is de afgelopen jaren het verschil tussen CGO-cijfers en praktijkgegevens opgelopen. Gemiddeld over de gehele periode waren de opbrengsten van mais in de praktijk 24 procent lager dan de opbrengsten van het CGO-onderzoek. 
De praktijkopbrengsten waren bij gras 13 procent lager dan de onderzoekresultaten van CGO.

De opbrengst van mais nam in de praktijk in de afgelopen 25 jaar toe met gemiddeld met 195 kg ds/ha
De opbrengst van mais nam in de praktijk in de afgelopen 25 jaar toe met gemiddeld met 195 kg ds/ha
right