Sitemenu

woensdag 29 juni 2022
content-main-left

Nieuws

Nederland gaat niet in navolging van Denemarken, Oostenrijk en Ierland het gebruik van elektronische oormerken voor I&R-registratie verplichten. Dat schrijft minister Staghouwer in een brief aan de Tweede Kamer.

Elektronische oormerken kunnen werkprocessen in identificatie versnellen en leesfouten bij het uitlezen van de identificatiecodes minimaliseren. Daarnaast kunnen elektronische oormerken bijdragen aan gemakkelijker koppelen van datastromen.

Het ministerie van LNV inventariseerde in Denemarken, Oostenrijk en Ierland of de voordelen voldoende waren om het eigen beleid te wijzigen. Het ministerie kwam tot de conclusie dat het huidige systeem van I&R voldoende geschikt is en dat de kans op identificatiefouten minimaal is omdat er gebruikt maakt van controlegetallen. Daarom wordt de inzet van elektronische oormerken niet verplicht.

Elektronische oormerken worden nauwelijks gebruikt

Sinds februari 2020 mogen goedgekeurde elektronische oormerken overigens wel ingezet worden, maar daar wordt volgens de minister nauwelijks gebruik van gemaakt. Wel is er geconstateerd dat de gele conventionele oormerken soms voorzien worden van elektronica, maar deze elektronica is niet getoetst en goedgekeurd in het kader van I&R. Dan gaat het bijvoorbeeld om beweging- of temperatuursensoren.

Als de sector zelf meerwaarde ziet om te gaan werken met elektronische oormerken voor bijvoorbeeld ketenborging, dan is het aan de sector zelf om deze middelen goed te laten keuren door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en ze op de markt te brengen, zo besluit de minister.

Het gele oormerk met de barcode wordt niet verplicht vervangen door een elektronisch oormerk
Het gele oormerk met de barcode wordt niet verplicht vervangen door een elektronisch oormerk
right