Sitemenu

zondag 18 april 2021
content-main-left

Nieuws

Het aantal Nederlandse bedrijven met een (hoog)positieve uitslag op de aanwezigheid van antistoffen voor maagdarmwormen in tankmelk lag in 2020 iets hoger dan in 2019.

Dat meldt GD in het blad GD Herkauwer. De aanwezigheid van antistoffen voor leverbot daalde en vooral antistoffen voor longwormen werden minder aangetroffen.

Westelijk veenweidegebied

De uitslagen laten volgens GD zien dat, net als in andere jaren, vooral in bepaalde regio’s het percentage antistoffen tegen wormen hoog is. Met name in het westelijk veenweidegebied en in de kop van Friesland was het percentage bedrijven met veel antistoffen hoog.

Suboptimale weerstandsopbouw

Hoogpositieve uitslagen in tankmelk duiden er volgens GD op dat de weerstandsopbouw tegen worminfecties bij jongvee niet optimaal is geweest. Tijdens het weideseizoen is het doel om jongvee in aanraking te laten komen met long- en maagdarmwormen om weerstand op te bouwen, maar niet dusdanig dat er problemen ontstaan. Een besmetting met leverbot is voor zowel jongvee als volwassen koeien altijd ongewenst.

Vooral in het westelijk veenweidegebied komen vaker longbesmettingen voor
Vooral in het westelijk veenweidegebied komen vaker longbesmettingen voor
right