Sitemenu

vrijdag 19 augustus 2022
content-main-left

Nieuws

Op de goed bezochte demodag kalveropfok aan het ILVO, stelde CalfOTel de duokalverhut ‘CalfOTel XL-2 voor. ‘In duo opfokken is zowel goed voor de groei als de ontwikkeling,’ luidt het bij CalfOTel. 

Uit een experiment aan de universiteit van British Columbia (Canada) blijkt dit inderdaad. Door (melkvee)kalveren samen op te fokken vanaf dag 3 tot 8-12 weken, levert dit een extra voeropname van 30 procent. Zien eten doet eten, zo besluiten de Canadese onderzoekers.

Bijkomend voordeel is dat het samen huisvesten leidt tot minder stress bij het stoppen met de melkgift. ‘Het aantal keren dat een kalf loeit, was meer dan gehalveerd als kalveren samen zijn.’ 

Hogere voeropname na de melkperiode

Het in duo opfokken heeft ook effect op de voeropname na het wegvallen van de melk. Uit de Canadese proef blijkt dat in duo opgefokte kalveren vanaf dag 1 na de melkperiode gemiddeld ruim 1 kilo per dag eten, terwijl de alleen opgevoede dieren pas op dag 2 beginnen met vreten. Die dieren komen pas op dag 4 boven de dagelijkse opname van 1 kilo. Ze verliezen de eerste dagen gewicht, de in duo opgroeiende kalveren niet. 

Maar ….

‘Het klopt dat het in duo-opfokken van kalveren positieve effecten heeft op groei en ontwikkeling maar in geval er infectieuze agentia op het bedrijf aanwezig zijn, zullen deze positieve effecten volledig teniet gedaan worden’, zegt Koen de Bleecker, dierenarts bij DGZ. 

De keuze voor in duo opfok moet dus wel overwogen gebeuren met in acht name van deze keerzijde van de medaille. Koen De Bleecker: ‘Dat wil dus zeggen dat heel wat Vlaamse bedrijven eigenlijk niet in aanmerkingen komen voor deze duo-opfok gezien de besmettingsdruk veel te hoog is op hun bedrijf en ze hun management van biestvoorziening en kalveropfok niet op orde hebben.’ 

'Op goed gemanagede bedrijven met lage infectiedruk, zal duo-opfok wel nog extra positieve gevolgen hebben op groei en ontwikkeling en later op productieniveau als volwassen dier', aldus nog de dierenarts van DGZ.

 

De keuze voor in duo opfok moet overwogen gebeuren met in acht name van de infectiedruk op het bedrijf
De keuze voor in duo opfok moet overwogen gebeuren met in acht name van de infectiedruk op het bedrijf
right