Sitemenu

donderdag 6 augustus 2020
content-main-left

Nieuws

In Vlaanderen waren op 1 juli 2020 zo'n 11.340 bedrijven (92,6 procent). 7,2% van de rundveebedrijven had het statuut I2.

Dat meldt Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ). Deze resterende I2-bedrijven kunnen worden opgesplitst in verschillende categorieën, weergegeven in onderstaande figuur.

 

Van de 912 I2-bedrijven kan 86% op korte termijn het IBR-vrije statuut behalen door gerichte afvoer en door virusverspreiding op het bedrijf te voorkomen. Dat zijn de bedrijven die ‘vermoedelijk vrij’ zijn en de bedrijven met ‘doorgroei op korte termijn mogelijk’, waar maar een zeer beperkt aantal IBR-dragers aanwezig is.

‘Attentiebedrijven’ zijn bedrijven waar meer dan 10% van de dieren IBR-drager is. Hiervan zijn er 90 bedrijven die nog nooit een IBR-vrij statuut behaalden en 41 bedrijven die wél eerder al het IBR-vrij statuut behaalden, maar helaas te kampen kregen met herinsleep en verspreiding op het bedrijf.

In 2021 nieuwe Europese wetgeving

In de wetgeving zijn er nog geen concrete termijnen beschreven die bepalen tot wanneer I2-bedrijven nog kunnen bestaan. Wat nu wel al duidelijk is, is dat elk rundveebedrijf dat (op korte termijn) kan doorgroeien er zeer veel baat bij heeft om het I3-statuut te behalen vóór april 2021. In 2021 zal er immers een nieuwe Europese IBR- wetgeving van start gaan waardoor de voorwaarden voor het behalen van een vrij statuut zullen verschillen van deze om een vrij statuut te behouden.

Een verwittigd man is er twee waard. Bespreek de IBR-situatie van uw bedrijf met uw bedrijfsdierenarts.

Van de 912 I2-bedrijven kan 86% op korte termijn het IBR-vrije statuut behalen door gerichte afvoer en door virusverspreiding op het bedrijf te voorkomen
Van de 912 I2-bedrijven kan 86% op korte termijn het IBR-vrije statuut behalen door gerichte afvoer en door virusverspreiding op het bedrijf te voorkomen
right