Sitemenu

woensdag 8 juli 2020
content-main-left

Nieuws

Het Europese Geneesmiddelenagentschap publiceerde onlangs het negende rapport met de cijfers van het antibioticagebruik in 31 landen in 2017. Dat meldt Boerenbond.

De Europese Commissie heeft van de strijd tegen antibioticaresistentie een prioriteit gemaakt. Daarbij zijn alle lidstaten verplicht om hun nationale gegevens over antibioticagebruik door te geven aan de Europese Commissie. Uit het negende rapport – gebaseerd op de verkoopdata van antibiotica bestemd voor diergeneeskundig gebruik blijkt dat de inspanningen van de lidstaten hun vruchten afwerpen: gemiddeld daalde de verkoop van antibiotica voor dieren met 32,5 procent tussen 2011 en 2017.

België geen koploper

De verkoopdata voor België geven een stabiele dalende trend aan, met een vermindering met 27 procent in 2017 ten opzichte van 2010. Tussen 2016 en 2017 werd een daling van 7 procent gerealiseerd. België zit echter nog steeds in de top 10 van de landen met het hoogste gebruik (131,3 mg/PCU in 2017). Landen met een vergelijkbare veehouderijstructuur zoals Nederland (56,3 mg/PCU), Frankrijk (68,6 mg/PCU) en Duitsland (89,0 mg/PCU) doen het beter.

In het Antibioticumconvenant is overeengekomen om te komen tot een daling van 50 procent in totaal antibioticagebruik tegen eind 2020.

 

België zit nog steeds in de top 10 van de landen met het hoogste antibioticagebruik
België zit nog steeds in de top 10 van de landen met het hoogste antibioticagebruik
right