Sitemenu

vrijdag 19 augustus 2022
content-main-left

Nieuws

Minister Gerda Verburg neemt maatregelen als veehouders en dierenartsen het antibioticagebruik in 2011 niet met 20 procent terugdringen ten opzichte van 2009. Bovendien bekijkt Verburg met minister Ab Klink of ze bepaalde antibiotica in de veehouderij moeten verbieden. Deze zijn dan alleen voor menselijk gebruik.

Volgens adviesburo Berenschot kan het antibioticagebruik verminderen als het voorschrijven en verkopen ervan worden losgekoppeld. Dierenartsen verdienen dan niet direct aan een recept. Uit het rapport blijkt ook dat vijf procent van de dierenartsenpraktijken verantwoordelijk is voor 80 procent van het antibioticagebruik. De minister zal dit nog verder onderzoeken.

Verkoop en voorschrijven niet loskoppelen

Verburg wil het voorschrijven en verkopen van diermedicijnen nog niet loskoppelen. Dit betekent namelijk een toename van de administratieve lasten en een toename van toezicht en handhaving. Daarom ondersteunt zij voorlopig de aanpak van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD). De KNMvD wil een Veterinaire Diergeneesmiddelen Autoriteit (VDA) oprichten. Hierin wordt het voorschrijfgedrag van elke dierenarts geregistreerd.

Ten opzichte van vorig jaar is er een dalende trend zichtbaar. In 2009 daalde het antibioticumgebruik in Nederland met 2 procent zo blijkt uit gegevens van de vereniging van Fabrikanten en Importeurs van Diergeneesmiddelen In Nederland (FIDIN).

80% antibiotica verkocht door 5% dierenartsen
80% antibiotica verkocht door 5% dierenartsen
right