Sitemenu

vrijdag 3 december 2021
content-main-left

Nieuws

Minister Gerda Verburg van LNV houdt vast aan een reductie van het antibioticagebruik met 50 procent in 2013. Dat deed ze in een gesprek met de Stuurgroep van de Taskforce Antibioticaresistentie Dierhouderij.

Het is de eerste keer dat de sector met de minister sprak over haar doelstellingen die ze begin april bekend maakte. In 2011 moet het antibioticagebruik met 20 procent zijn gedaald ten opzichte van 2009. In 2015 moet een daling van 50 procent zijn gerealiseerd. De minister verwacht half september concrete voorstellen van de sector waaruit moet blijken hoe de reductie tot stand komt.

Medewerking Taskforce

De Taskforce meldde minister Verburg zich voluit in te zetten voor een reductie van 50 procent in 2013. Ook biedt de sector aan om de zogeheten 'derdegeneratie-antibiotica' vrijwel te weren uit de veehouderij. Dat zijn middelen die ziekenhuizen op de plank hebben liggen om te gebruiken als andere antibiotica niet meer helpen.

Hardere aanpak dwarsliggers

De Taskforce vroeg minister Verburg om enkele dwarsliggende veehouders en dierenartsen harder aan te pakken. Minister Verburg beloofde gerichter inzet van de Algemene Inspectiedienst op die groep.

Minister Verburg zet de AID gerichter in op groep dwarsliggende veehouders en dierenartsen
Minister Verburg zet de AID gerichter in op groep dwarsliggende veehouders en dierenartsen
right