Sitemenu

zondag 26 juni 2022
content-main-left

Nieuws

De recente fokwaardenpublicatie van coöperatie CRV met karkasfokwaarden toont maar een beperkt aantal nieuwe stieren. Het beperkt aantal wordt voornamelijk veroorzaakt door de beperkte beschikbaarheid van karkasgegevens uit slachthuizen. 

Omwille van de Vlaamse interpretatie van de privacywetgeving dient sinds iets meer dan een jaar elke veehouder individueel toestemming te verlenen om zijn data te delen voor fokwaardenschatting.

De procedure hiervoor verloopt via de website van I.V.B. Daar dient men dan toestemming te verlenen aan CRV Vlaanderen vzw waarna de karkasgegevens van de geleverde dieren gedeeld worden voor de fokwaardenschating. Met deze gegevens kunnen verschillende karkasfokwaarden berekend worden en ter beschikking gesteld worden aan de vleesveehouders.

Echter, slechts een beperkt aantal vleesveehouders heeft dit tot op heden gedaan. Bovendien is het ook steeds de aanbieder in het slachthuis – vaak een afmestbedrijf – die de toestemming moet afleveren. Om voornoemde twee redenen was er een verlaagde input van data naar het stamboek stamboek – slechts 20% van de hoeveelheid data van voorheen - en dus minder betrouwbare fokwaarden.

Toch drie nieuwkomers

Drie stieren noteren in de publicatie karkasfokwaarden van coöperatie CRV voor het eerst een fokwaarde karkasgewicht. Alinea de Fooz, een zoon van Occident, doet het daarbij bijna even goed als zijn vader. Alinea noteert een fokwaarde karkasgewicht van 110 met een fokwaarde bevleesdheid van 108. In Wallonie noteert de stier een karkasfokwaarde van 90 op basis van mannelijke nakomelingen. Alinea is Meat+ maar niet meer beschikbaar.

Wel nog beschikbaar is Attribut-zoon Kastaar van het Bareelhof. Kastaar toont een omgekeerd profiel. Zijn fokwaarde karkasgewicht in Wallonie, ook op basis van stieren, is 101. In Vlaanderen noteert hij een fokwaarde van 93 voor karkasgewicht. Kastaar is Meat+.

Een laatste nieuwkomer is Luxurieux du Sart, zoon van Origan. Luxurieux heeft een fokwaarde karkasgewicht in Vlaanderen van 94, in Wallonie is deze 84 voor mannelijke nakomelingen en 117 op basis van vrouwelijke nakomelingen. De Vlaamse fokwaarden worden op basis van beide diergroepen berekend.

Vanwege de interpretatie van de privacywetgeving is de datastroom van slachtgegevens naar het CRV stamboek met 80 % gedaald
Vanwege de interpretatie van de privacywetgeving is de datastroom van slachtgegevens naar het CRV stamboek met 80 % gedaald
right