Sitemenu

woensdag 25 mei 2022
content-main-left

Nieuws

Op 23 november worden de winnaars van de CRV videokeuring in het blonde d’Aquitaine ras bekend gemaakt tijdens een speciale webinar.

De toe te kennen titels zijn 'Kampioen CRV videokeuring 2021' en 'Publieksprijs CRV videokeuring 2021.'

Naast de bekendmaking en becommentariëring door de jury, geeft Jos Buiting, manager stamboek bij CRV, tekst en uitleg bij de nieuwe Europese regels rond de stamboekwerking. 

Om het webinar dat 45 minuten duurt te volgen: klik op onderstaande link en maak uw keuze tussen Teams (als u over de Teams app beschikt) of Bekijken op het web. Inloggen kan vanaf 20u15.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTdjZGRjYzEtNDQ5NC00YmNhLThmYTItMWQzMWMxNTMwYjEw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222c223b97-bd90-44ce-8c24-6a084df4f4ad%22%2c%22Oid%22%3a%22ae6a87ba-3586-47d0-91fd-5b7759e80430%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

 

De speciale webinar op 23 november start om 20u15.
De speciale webinar op 23 november start om 20u15.
right