Sitemenu

woensdag 19 januari 2022
content-main-left

Nieuws

Belgisch witblauw is al langere tijd een succesverhaal in België en in het buitenland. Met de introductie van het genetische label “Meat+” zullen de vleesveehouders de consument die op zoek is naar lokaal, smakelijk en mals vlees nog beter kunnen tegemoet komen. 

Kwaliteit en efficiëntie zijn nauw verbonden met het Belgisch witblauw ras. Met dank aan het gedegen onderzoek van de universiteiten van Luik en Gent is vastgesteld dat het ras nog vooruitgang kan maken in de homogeniteit van de vleeskwaliteit en vooral de malsheid van het vlees.

Door dna-analyses te combineren met observaties van karkassen in slachthuizen en uitsnijderijen hebben onderzoekers de genetische test - Meat+ genaamd - ontwikkeld. Dieren met dit label hebben een hogere garantie voor de malsheid van sommige stukken vlees die niet altijd voldeden aan de criteria vleeskwaliteit en vooral de malsheid van het vlees.

Meat+ in de populatie verhogen

Op basis van routinematige dna-analyses in de populatie wordt geschat dat ongeveer 70 procent van de dieren in de populatie reeds Meat+ is. Bij de overige 30% van de dieren is de kwaliteit eerder variabel en soms matig in vergelijking met de dieren die genetisch tekenen voor Meat+.

Voeder, afmestperiode, vervoer, slacht of koeling van het karkas zijn nog te onderzoeken parameters die een deel van de variatie mogelijks kunnen verklaren. Hierop voeren de twee universiteiten verder wetenschappelijk onderzoek.

Plan van aanpak KI

Hoewel het onderzoek dus nog niet is afgerond, hebben de drie Belgisch witblauw stamboeken samen besloten om in de komende jaren toe te werken naar een hoger aandeel dieren met een Meat+ label, richting een aandeel van 100%.
Vanaf 1 december kunnen daarom de verschillende ki-organisaties actief in het Belgisch witblauw ras op eigen vraag beschikken over de uitslag van de genetische test van hun stieren. 

Plan van aanpak veehouders

Vanaf december 2021 zal de test ook voor vleesveehouders beschikbaar zijn. In de praktijk zullen de witblauwfokkers vanaf 1 december 2021 via de gekende kanalen gebruik kunnen maken van de genetische tests voor Belgisch witblauw bij de universiteit van Luik. Deze test zal, op verzoek en zonder extra kosten, worden toegevoegd aan het bestaande onderzoek voor erfelijke defecten.

Voor de meeste dieren die in het verleden reeds zijn getest (dieren die zijn getest met SNP-chips na januari 2014), kunnen veehouders ook met terugwerkende kracht de Meat+ status aanvragen, zonder dat een volledige bemonstering en test opnieuw nodig is. De kosten bedragen in dit geval slechts €10,00 (excl. BTW) per dier.

De nieuwe genetische test Meat+ bij een vrouwelijke dier kost €35,00 (excl. BTW), eenzelfde prijs als voor een test op één genetisch defect. Alle genetische testen laten uitvoeren bij een vrouwelijk rund kost  €75,00 (excl. BTW). Voor stieren bedragen de prijzen respectievelijk €50,00 (excl. BTW) en €100,00 (excl. BTW).

Bwb-dieren met een Meat+ label hebben een hogere garantie voor kwaliteit en malsheid van het vlees
Bwb-dieren met een Meat+ label hebben een hogere garantie voor kwaliteit en malsheid van het vlees
right