Sitemenu

dinsdag 22 september 2020
content-main-left

Nieuws

De uiterste inzenddatum voor uw deelname aan de tweede fotokeuring nadert. Zondag 9 augustus om middernacht sluit de redactie de fotowedstrijd onverbiddelijk af.

Een zomer zonder keuringen of shows vanwege de corona? neen toch. Daarom organiseert VeeteeltVlees voor haar abonnees fotokeuringen. In het juli-nummer is er een rubriek blonde d'Aquitaine stieren en een rubriek koeien Belgisch witblauw te rangschikken.

De keuring verloopt als volgt: plaats de zes dieren van de foto’s hiernaast op basis van hun exterieur op volgorde: Nummer 1 is fotoletter …, nummer 2  is fotoletter … , enzovoort.

Mail uw deelname ten laatste op 9 augustus 2020 naar guy.nantier@crv4all.com met volgende gegevens:

  • fotokeuring witblauw of fotokeuring blonde d’Aquitaine (ras aangeven )
  • uw naam en voornaam
  • woonplaats
  • de rangorde van 1 naar 6, bijvoorbeeld C, F, A, E, D, B

Een ervaren jury maakt ook zijn/haar keuze. De jury beschikt over niet meer info dan de deelnemers, dus ook enkel de foto’s. De naam van de jury wordt niet bekend gemaakt om afspraken en gelobby te vermijden. 

Geen verhaal mogelijk

Bij deelname aanvaardt de deelnemer de rangschikking van de jury. Het is niet mogelijk om verhaal te halen bij de redactie over de uitslag.

De winnaar is ….

De winnaar van de fotowedstrijd is de deelnemer die de volgorde  van het ‘kop trio’ juist heeft zoals de jury. Bij meerdere winnaars wordt gekeken naar de volgorde van het eerste kwartet, dan quintet en tot slot het sextet. Is er nog gelijkheid, dan wordt de winnaar bij lottrekking bepaald. 

De winnaar wordt kenbaar gemaakt via alle mediakanalen van Veeteeltvlees (www.veeteeltvlees.bewww.veeteeltvlees.nl , Facebook). De winnaars krijgen een CRV-bon ter waarde van 100 euro.

Publiekskampioen

Het dier dat door de deelnemers het vaakst op de eerste plaats wordt gezet, krijgt de titel ‘Publiekskampioen fotokeuring 2020’. Naam, afstamming, en eigenaar van het dier wordt kenbaar gemaakt.

Uiterste inzendingsdatum is zondag 9 augustus
Uiterste inzendingsdatum is zondag 9 augustus
right