Sitemenu

maandag 23 mei 2022
content-main-left

Nieuws

In de melkveehouderij en de Franse vleesrassen maken genomische indexen een snelle opgang.  Vanaf december 2020 publiceert BBG - als enige ki-centrum - de genomische indexen van haar stieren Belgisch witblauw ras.

Genomische fokwaarden zijn fokwaarden die gebaseerd zijn op de pedigree-informatie, de informatie die ingebed ligt in het dna van een dier (het genotype) en de dierprestaties van de nakomelingen. De informatie uit het dna is vanaf de geboorte reeds beschikbaar.

Met deze dna-informatie is de melkveehouderij al langer aan de slag in de fokwaardenschatting. De Franse vleesrassen passen het inmiddels ook al beperkt toe voor een aantal productiekenmerken zoals geboortegemak, groei, gewicht op speenleeftijd et cetera.

Genomische informatie exterieur

Vanaf december publiceert de Belgian Blue Group (AWE/CRV) deze informatie ook voor haar ki-stieren van het Belgisch witblauw ras. Simon Noppen, BBG: ‘ Natuurlijk blijft het oog van de meester belangrijk. Maar de dna-informatie helpt de veehouder/fokker om sneller en op een objectieve wijze  ‘scherper’ te zien.’

Voorlopig beperkt BBG de genomische informatie tot de exterieurkenmerken in de stierfiches. Simon Noppen: ‘Dit is eenvoudig weg te verklaren doordat Inovéo, die in de techniek geïnvesteerd heeft - over de meeste informatie beschikt van het exterieur van een dier en diens nakomelingen. In de pijplijn zitten voor zuiver ras nog genomische indexen voor de kenmerken bij geboorte en op 14 maanden alsook voor karkasindexen en vruchtbaarheid.'

Betrouwbaarheid hoger en sneller

De betrouwbaarheid van de betreffende fokwaarden neemt zoals hoger aangehaald, veel sneller toe met dna—informatie, zie tabel 1.  'Vroeger moest je na de proefstierinzet 3 jaar wachten alvorens je wist hoe de stier fokt. Met de komst van genomics is die informatie al beschikbaar bij zijn eerste inzet.'

Tabel 1 Betrouwbaarheid fokwaarde naargelang de informatiebron.

Informatiebronbetrouwbaarheid fokwaarde
  
pedigree info26%
pedigree-info + info dierprestatie52%
pedigree-info + dna-info57%
pedigree-info + info dierprestatie + info dna-info68%
  
pedigree-info + info dierprestatie + nakomelingen info 
met 10 nakomelingen58%
met 20 nakomelingen68%
met 100 nakomelingen91%
met 500 nakomelingen98%
  
pedigree-info + dna-info + nakomelingen info 
met 10 nakomelingen71%
met 20 nakomelingen76%
met 100 nakomelingen92%
met 500 nakomelingen98%

Eigendomsrecht

De genomische informatie is eigendom van Inovéo. Maar ook een (Waalse) veehouder kan zijn vrouwelijke dieren tegen betaling laten genotyperen. In voorkomend geval is de genomische informatie eigendom van de veehouder, zoals dit het geval is voor de tests op de genetische gebreken.

'Het oog van de meester blijft belangrijk. Maar dna-informatie helpt de veehouder/fokker om op een objectieve wijze en om sneller ‘scherper’ te zien.’
'Het oog van de meester blijft belangrijk. Maar dna-informatie helpt de veehouder/fokker om op een objectieve wijze en om sneller ‘scherper’ te zien.’
right