Sitemenu

woensdag 5 augustus 2020
content-main-left

Nieuws

Door de invoering van een nieuwe Europese fokkerijverordening is een officieel zoötechnisch certificaat voortaan verplicht wanneer een stamboekdier in een ander stamboek wordt ingeschreven. 

Per 1 november 2018 is in de Europese Unie een nieuwe fokkerijverordening van kracht. Daarmee wil Europa de fokkerijregels en afspraken meer uniform hebben in alle lidstaten. Ook is er hierop meer onderlinge controle mogelijk.

Certificaat verplicht

Nieuw in de verordening is dat elk dier dat geregistreerd is in de hoofdsectie van een stamboek en dat in een ander stamboek wordt ingeschreven, voortaan over een zoötechnisch certificaat moet beschikken. Dat certificaat mag enkel uitgegeven worden door een erkende stamboekorganisatie. Dit certificaat is verplicht voor elk stamboekdier, ongeacht de leeftijd en het geslacht van het dier. 

Het ontvangende stamboek kan pas na ontvangst van dit zoötechnisch certificaat het dier opnemen in de hoofdsectie van het stamboek. Zonder het certificaat dient het dier geweigerd te worden.

Stamboekkaart niet voldoende

In het verleden was een stamboekkaart voldoende om een dier tussen twee stamboeken te laten verhuizen. Vanaf 1 november 2018 is dat door de EU-besluitvorming niet meer het geval.

In België verdient dit extra aandacht door de regionale landbouwbevoegdheden. Zo zijn er in België momenteel twee stamboeken voor Belgisch witblauw erkend, namelijk AWE asbl in Wallonië en CRV Vlaanderen vzw in Vlaanderen. Concreet betekent dit dat als een veehouder een stier verkoopt aan een collega die is aangesloten bij een ander stamboek, een zoötechnisch certificaat aangevraagd  moet worden. Dat is ook het geval bij verkoop aan een ki-organisatie.

Certificaten in Vlaanderen via CRV

In Vlaanderen is CRV Vlaanderen vzw gemachtigd om zoötechnische certificaten uit te schrijven voor aangesloten vleesveehouders. Dit certificaat is aan te vragen via de CRV Klantenservice. Het volledige aanvraagproces neemt zo’n twee weken in beslag.

Stamboekgeregistreerde dieren moeten bij verkoop voortaan beschikken over een zoötechnisch certificaat als de aankoper bij een ander stamboek is aangesloten
Stamboekgeregistreerde dieren moeten bij verkoop voortaan beschikken over een zoötechnisch certificaat als de aankoper bij een ander stamboek is aangesloten
right