Sitemenu

zondag 18 april 2021
content-main-left

Nieuws

De conjunctuurindex voor vleesvee stijgt licht van 95 naar 100. Dat meldt het departement Landbouw en Visserij. 

De toename is vooral te verklaren door een stijging van de verwachtingen voor de komende 6 maanden (stijging van 94 naar 102): 36% van de vleesveehouders gaat ervan uit dat er een lichte prijsstijging zit aan te komen. Een andere 51% denkt dat de prijs stabiel zal blijven. 72% denkt dat er de komende 6 maanden geen productiestijging zal zijn op het bedrijf. 

Verschillen per specialisatie

De economische situatie verschilt wel afhankelijk van welke specialisatie binnen vleesvee wordt uitgeoefend:

• De kalversector blijft afzien van de gevolgen van de coronacrisis. De horeca is een belangrijke afzetmarkt voor deze sector, en de sluiting ervan in binnen- en buitenland maakt dat het kalfsvlees moeilijk of tegen waardeverlies verkocht geraakt. De prijs van geslachte vleeskalveren bevindt zich dan ook ver onder het meerjarig gemiddelde.

• In de marktsituatie voor runderkarkassen valt de divergentie op. De prijsvorming voor reforme koeien valt tegen. Dat is een segment dat voornamelijk in de verwerking terecht komt en eerder exportgericht is, waardoor de coronacrisis zich hier laat voelen. De prijzen voor hoogbevleesde karkassen kenden dan weer een sterke prijsstijging. Dat is namelijk vlees dat voornamelijk wordt verkocht in de supermarkten. Door de sluiting van de horeca is de aankoop ervan toegenomen. Laagbevleesde karkassen daalden dan weer in prijs, doordat er minder vraag is via grootkeukens, verwerking of voor export

Landbouwsector algemeen

De tevredenheid onder de Vlaamse land- en tuinbouwers steeg het afgelopen half jaar licht van 71 naar 82 maar zit hiermee nog steeds niet op hetzelfde niveau als een jaar geleden. De komende zes maanden wordt met vertrouwen tegemoet gezien. Met deze stemming volgen de boeren de stijgende trend van het algemene ondernemersvertrouwen en geloven ze in een herstel van de economie. 

Investeringsbereidheid laag

34 procent van de ondervraagde land- en tuinbouwers plant het komende jaar investeringen op het bedrijf. Hiermee wordt eenzelfde niveau gehaald als bij de vorige bevraging (35%).

'Ondanks de positieve vooruitzichten van de economische conjunctuur lijkt het alsof de land- en tuinbouwers aangeven dat het nog te vroeg is om volop in het bedrijf te investeren,' aldus het conjunctuurrapport van het departement Landbouw en Visserij

De conjunctuurindex voor vleesvee stijgt licht van 95 naar 100. (bron grafiek: departement Landbouw en Visserij)
De conjunctuurindex voor vleesvee stijgt licht van 95 naar 100. (bron grafiek: departement Landbouw en Visserij)
right