Sitemenu

woensdag 19 januari 2022
content-main-left

Nieuws

De prijzen van de nuchtere zwartbontkalveren bleven relatief stabiel in de week van 22 tot 26 november (week 47).

De betere kalveren haalden prijzen van 130 euro. De prijzen van kruisingsstierkalveren schommelden tussen 250 à 300 euro.

De prijzen van nuchtere dikbilkalveren bleven ook relatief stabiel. Ze schommelden rond 720 euro voor de vaarskalveren en 870 euro voor de dikbilstierkalveren.

Slachtvee

De slachtprijzen van dikbildieren bleven eveneens stabiel. Die van stieren varieerden rond 3,70 euro per kg levend gewicht, die van dikbilkoeien rond 3,34 euro per kg levend gewicht. 

Alle voornoemde prijzen zijn exclusief btw.

Bekijk de evolutie van de veeprijzen op de VeeteeltVlees pagina: klik hier

Stabiliteit in marktprijzen vee week 47
right