Sitemenu

woensdag 25 november 2020
content-main-left

Nieuws

Kruidenrijk grasland in natuurgebieden benutten als bron van voer voor rundvee lijkt heel logisch, maar is het economisch gezien niet, zo blijkt uit de resultaten van de Operationele Groep AgroMeatsNature. Een vergoeding voor natuurbeheer en/of label voor natuurvlees is nodig om uit de kosten te komen.

Maaien en begrazing in natuurgebieden is onontbeerlijk voor natuurbeheer én een bron van voer voor de veeteelt. Maar is dit een win-win situatie?

AgroMeatsNature, een operationele groep met onder andere het ILVO en een 10-tal geëngageerde landbouwers, zocht het uit via veldonderzoek.

Beheersvergoeding nodig

Het eindresultaat is dat extensief grasland opnemen in een klassiek landbouwbedrijfsplan tot op zekere hoogte goed mogelijk is. Maar de kosten voor de landbouwers om dergelijke percelen te beheren liggen hoger dan heel wat landbouwers wel denken en zijn veelal een economische verliespost in vergelijking met gangbaar grasland.

Een vergoeding voor het beheer van natuur door landbouwers (zoals in heel wat andere landen gebruikelijk is) is dan ook wenselijk. Met uitzondering van verkoop onder het Bio-label of verkoop via de korte keten, valt er immers op dit moment weinig of geen meerwaarde te halen uit de markt.

Een label voor natuurvlees zou ook bedragen aan een win-win situatie die meer in balans is.

Kruidenrijk grasland in natuurgebieden levert voor de veeteelt (nog) geen win-win situatie op.
Kruidenrijk grasland in natuurgebieden levert voor de veeteelt (nog) geen win-win situatie op.
right