Sitemenu

maandag 10 augustus 2020
content-main-left

Nieuws

De prijzen van dikbilstieren en -koeien blijven relatief stabiel, maar op een te laag niveau. Dit heeft zijn weerslag in een aanhoudende ondermaatse rendabiliteit op de meeste vleesveebedrijven.

Dat meldt Boerenbond. De lage rendabiliteit vertaalt zich in een doorgedreven harde en koude sanering in de sector, waarbij vleesveehouders afhaken en zich focussen op andere takken met hun bedrijf.

In Vlaanderen zijn er op 3 jaar tijd 11 procent minder kalvingen uit vleestypekoeien. Een gelijkaardige trend is zichtbaar in Wallonië. De afhankelijkheid van de lokale consumptie blijft groot voor het Belgisch-witblauwrundvlees. 

Vleesveebarometer licht gestegen

De vleesveebarometer geeft de rendabiliteitssituatie voor een gemiddeld zoogveebedrijf met afmest van eigen stieren en koeien, relatief weer. De vleesveebarometer is in het vierde kwartaal 2019 licht gestegen tot 90 procent ten opzichte van de referentieperiode, zijnde de gemiddelde rendabiliteit van de laatste 5 jaar. De barometer geeft de evolutie van de rendabiliteit weer, maar spreekt zich niet uit over de effectieve rendabiliteit in absolute waarde. Uit de boekhoudcijfers blijkt dat een gemiddeld gespecialiseerd vleesveebedrijf de voorbije jaren nagenoeg geen of zelfs een negatief arbeidsinkomen heeft gerealiseerd uit zijn vleesveetak.

Aan de kostenzijde zijn de krachtvoerkosten (groei- en afmestbrok) in het vierde kwartaal van 2019 lichtjes gedaald. Net voor de zomer waren de stroprijzen hoog door de grote vraag naar stro. Door de goede stro-opbrengsten deze zomer hebben de vleesveehouders hun voorraden kunnen aanvullen en zijn de stroprijzen sterk gedaald. Deze daling verklaart in grote mate de positieve evolutie van de barometer.

Komt er een kentering in de prijsvorming?

De hamvraag in de Belgische vleesveewereld is of er in 2020 een kentering in de prijsvorming zal komen. Dit is moeilijk in te schatten. Feit is wel dat de reconversie in de sector zich hard doorzet en heel wat vleesveehouders afhaken. Feit is ook dat de sector de volgende jaren nog voor grote uitdagingen en discussies staat, onder meer rond milieu- en klimaatthema’s. Ook de impact van handelsakkoorden en vleesimport zorgen in de nabije toekomst voor extra druk op de Europese en Belgische markt. Tot slot zorgt de toekomst van de gekoppelde zoogkoeienpremie voor een grote onzekerheid bij de vleesveehouders.

De vleesveebarometer is in het vierde kwartaal van 2019 licht gestegen tot 90% ten opzichte van de referentieperiode (bron: Boerenbond)
De vleesveebarometer is in het vierde kwartaal van 2019 licht gestegen tot 90% ten opzichte van de referentieperiode (bron: Boerenbond)
right