Sitemenu

zaterdag 28 november 2020
content-main-left

Nieuws

Vanaf donderdag 7 mei 2020 kunnen aanvragen voor de particuliere opslag van bepaalde zuivelproducten (mageremelkpoeder, boter en kaas) en bepaalde vleesproducten (runds-, geiten- en schapenvlees) bij het Departement Landbouw en Visserij worden ingediend. 

Door de coronacrisis zien onze landbouwers heel wat afzetkanalen wegvallen met overaanbod en dalende prijzen tot gevolg. Daarom heeft de Europese Unie beslist steun te verlenen aan de marktdeelnemers die landbouwproducten tijdelijk uit de markt nemen en opslaan. Op die manier krijgen de markten wat ademruimte.

Vers rundsvlees

De steunaanvragen voor de particuliere opslag van rundsvlees in vrieshuizen kunnen vanaf donderdag 7 mei 2020 worden ingediend bij het Departement Landbouw en Visserij. De laatste dag voor het indienen van een aanvraag is 30 juni 2020.

De steun voor de particuliere opslag wordt slechts toegekend voor vers vlees van gezonde handelskwaliteit dat afkomstig is van:

                a) dieren die 8 maanden of ouder zijn en zijn ingedeeld volgens het seurop-indelingsschema en overeenkomstig zijn geïdentificeerd;

                b) van dieren die ten minste de laatste drie maanden voor het slachten in de Unie zijn gehouden en die ten hoogste tien dagen voor de datum van inslag zijn geslacht 

De minimumhoeveelheid bedraagt per aanvraag en per product 10 ton voor rundsvlees.

Tijdens de duur van de opslag in het vrieshuis voert het Departement Landbouw en Visserij controles uit op de aard en de kwaliteit van de opgeslagen producten.

De particuliere opslag van rundsvlees moet  in vrieshuizen gebeuren (foto: hartjesmeat)
De particuliere opslag van rundsvlees moet in vrieshuizen gebeuren (foto: hartjesmeat)
right