Sitemenu

woensdag 25 november 2020
content-main-left

Nieuws

De conjunctuurindex van de Vlaamse land- en tuinbouw is opnieuw gedaald van 86 naar 71. De tevredenheid over de afgelopen zes maanden zakt van 87 naar 65. De meeste landbouwsectoren kennen een daling, voor de vleesveesector stijgt de barometer. Dat meldt de Vlaamse overheid in haar halfjaarlijks rapport.

Als enige landbouwsector is de index voor vleesvee gestegen. Zo verwacht 27% van de veehouders een prijsstijging in de nabije toekomst, 25% houdt het op een prijsdaling. De prijzen voor hoog bevleesde stieren stegen naar het hoogste punt in vijf jaar en dat na zeven jaar continu licht dalen. De prijzen van de reforme koeien bleven stabiel maar op een laag niveau.
De sector van het kalfsvlees (vleeskalveren) werd zwaar getroffen door COVID-19 aangezien dat vlees voornamelijk verkocht wordt in de horeca.

Meer belemmeringen

Ook het optimisme van de landbouwers voor de komende zes maanden loopt terug van 84 naar 76. Meer land- en tuinbouwers zagen de voorbije zes maanden extra belemmeringen in hun bedrijfsvoering. Daarbij noemden ze de weersomstandigheden maar ook afzetproblemen in de nasleep van COVID-19.

Gevoel van landbouwers

De conjunctuurindex geeft het gevoel van de landbouwers weer: hoe beschouwen ze de afgelopen periode en wat verwachten ze van de toekomstige periode? De index kan gaan van 0 (alle landbouwers zeer negatief) tot 200 (alle landbouwers zeer positief). Bij een waarde van 100 zijn er evenveel negatieve als positieve antwoorden. Dit gevoel van de landbouwers kadert de Vlaamse landbouwadministratie in het rapport op basis van de marktsituatie.

De enquête is in september 2020 afgenomen bij de deelnemers van het Landbouwmonitoringsnetwerk. De resultaten zijn gebaseerd op een extrapolatie van 446 antwoorden.

Met name in de vleesveesector hebben veehouders een licht beter gevoel bij de toekomst
Met name in de vleesveesector hebben veehouders een licht beter gevoel bij de toekomst
right