Sitemenu

zaterdag 30 mei 2020
content-main-left

Nieuws

Zowel de Waalse als de Vlaamse boerenorganisaties hebben voor het rundvlees van het Belgisch witblauw ras de gezamenlijke aanvraag voor een erkenning als streekproduct nu officieel ingediend bij hun landbouwminister. 

Voor Wallonië gebeurde dit ter gelegenheid van de landbouwbeurs te Libramont. De Vlaamse landbouworganisaties Boerenbond en ABS overhandigden het dossier op 27 augustus aan Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor landbouw, op het witblauwfokbedrijf van Guido en Kathleen Lemaire-Taelemans te Lennik. Minister Kris Peeters roemde bij deze gelegenheid het witblauwras en sprak van een 'ijzersterk product' waar we met zijn allen trots op mogen zijn.

Extra troef

Door de officiële aanvraag van een Europese Beschermde Geografische Aanduiding (BGA) zal de consument bewust binnen afzienbare tijd kunnen kiezen voor de kwaliteiten van het Belgische-witblauw-rundvlees dat gekweekt is met aandacht voor raszuiverheid, dierenwelzijn en milieu-impact. Het label wordt voor de Belgische vleesveehouders dé extra troef die hen in de toekomst zal helpen het gegeerd kwaliteitsvee als regionaal product te behouden.

Strategische keuzes

De Belgische vleesveeketen maakte recent een aantal toekomstgerichte strategische keuzes bekend zoals het behoud van de gekoppelde zoogkoeienpremies en de toepassing van slechts één lastenboek om de basiskwaliteit van het rundvlees te garanderen.

Tegelijkertijd wil de sector initiatieven nemen om het kwaliteitsvolle Belgisch-witblauw-rundvlees te onderscheiden in een voortdurende wijzigende rundvleesmarkt. Met de officiële aanvraag voor een BGA-label is een eerste aanzet in die richting gegeven.

Minister Kris Peeters kreeg het BGA-dossier overhandigd van links Hendrik Vandamme (ABS) en rechts Piet Vanthemsche (BB)
Minister Kris Peeters kreeg het BGA-dossier overhandigd van links Hendrik Vandamme (ABS) en rechts Piet Vanthemsche (BB)
right