Sitemenu

woensdag 3 juni 2020
content-main-left

Politiek

Nieuws

Nederlands onderzoek toont aan dat biologische landbouw voor een groot deel kan bijdragen aan het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, SDG’s) van de Verenigde Naties. Dat meldt Bioforum Vlaanderen.

Biologische landbouw kan een belangrijke rol spelen in het realiseren van maar liefst 8 van de 17 doelstellingen van de VN (© grafiek: Eosta)

Nieuws

Het Oostenrijks parlement heeft de regering opgeroepen om het akkoord tussen de Europese Unie en de Mercosur niet te bekrachtigen. Dat meldt het persagentschap Belga.

Voordat het Mercosur-vrijhandelsakkoord van kracht kan worden, moeten alle EU-lidstaten het hebben bekrachtigd

Nieuws

Vanaf 2020 wijzigt de Vlaamse regelgeving in verband met (landbouw)rampen. De Vlaamse overheid voorziet in een premiesubsidie bij het afsluiten van een erkende brede weersverzekering in de land- en tuinbouwsector.

Vanaf 2025 zullen er geen vergoedingen meer zijn uit het rampenfonds. (foto: De Stentor.nl)

Nieuws

Op voorstel van de Europese lidstaten gaat de Europese Commissie de komende tijd wettelijke initiatieven nemen voor meer transparantie in de prijsvorming bij de tussenschakels in de agrovoedingsketen.

De EU-Commissie wil meer zicht op de prijsvorming in de tussenschakels van de agrovoedingsketen

Nieuws

‘Uit de voortgangsrapportage, opgesteld door Wageningen Livestock Research, blijkt dat de genetische vooruitgang voor het reduceren van het aantal keizersneden in het verbeterdroodbont- en het Belgisch-witblauwras het gunstigste is wat door de sector verwezenlijkt kon worden in drie jaar tijd.’ Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten in een brief aan de Nederlandse Tweede Kamer.

Het project Bewust Natuurlijk Luxe wordt met een financiële overheidsbijdrage voortgezet

Nieuws

Indien geen vooruitgang wordt geboekt in het bestrijden van de bosbranden in Brazilië, gaat de Finse minister van Financiën, Mika Lintilä, op de komende informele top van Europese ministers op 13 en 14 september eerstkomende, een voorstel van een ban op de import van rundsvlees neerleggen.

Staat deal EU-Mercosur op de helling ? (foto:voxeu.org )

Nieuws

Om voedsel en voedselproductie nadrukkelijker op de politieke agenda te krijgen, wordt in Nederland de BoerBurgerBeweging opgericht. De nieuwe politieke partij mikt op 1 à 2 zetels in het parlement bij de verkiezingen in 2021.

Om één parlementaire zetel te halen zijn ongeveer 70.000 stemmen nodig (foto: BoerBurgerBeweging)

Nieuws

Als het aan GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet ligt, mag in Nederland vlees vanaf 2035 enkel verkocht worden met drie sterren van het Beter Leven-keurmerk. De politica diende hiervoor een motie in de Tweede Kamer in.

Als het van GroenLinks Kamerlid Bromet afhangt, ligt er vanaf 2035 enkel vlees met drie sterren in de vitrines

Nieuws

Het Vlaams Parlement heeft in een extra plenaire zitting het nieuwe mestactieplan (MAP 6) goedgekeurd. Ondanks de aanscherping van het mestbeleid reageert landbouworganisatie Boerenbond tevreden. Het nieuwe actieplan geeft duidelijkheid en zekerheid voor de Vlaamse land- en tuinbouwers, zegt Boerenbond.

Met de goedkeuring MAP 6 wordt ook de mogelijke derogatie geborgd in Vlaanderen

Nieuws

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zoekt 150 veehouders die een half jaar lang mee willen denken over het beleid. Deze veehouders vormen een besloten gemeenschap die online met elkaar en met het ministerie van gedachten kan wisselen.

Veehouders in de LNV Community kunnen online hun visie geven
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right