Sitemenu

donderdag 9 juli 2020
content-main-left

Politiek

Nieuws

Tijdens de persconferentie van het Mesdagfonds op 20 februari in Den Haag is een onjuist stikstofpercentage gecommuniceerd.

Het Mesdagfonds laat nieuwe berekeningen uitvoeren rond de stikstofdepositie van landbouw op natuurgebieden

Nieuws

De Vlaamse regering heeft de regeling goedgekeurd waarbij graangewassen na nitraatgevoelige hoofdteelten voldoen aan de verplichting van voldoende vanggewassen in de gebiedstypes 2 en 3.

Wintergranen ook in 2020 erkend als vanggewas (foto: Bayer)

Nieuws

De Federatie Vleesveestamboeken Nederland is één van de 13 deelnemers aan het Landbouw Collectief. De Federatie is zeer bezorgd: Huidige spoedwet is nadelig voor vleesvee.

Bij de huidige insteek kunnen vleesveehouders in N2000-gebieden wel eens de dupe worden

Nieuws

De Europese regeringsleiders overwegen een verlaging van de begroting voor het landbouwbeleid met ongeveer 14%.

Voorstel ter tafel tot verlaging van de begroting voor het landbouwbeleid met ongeveer 14%

Nieuws

De Tweede Kamer beslist vandaag woensdag 12 februari of zij haar definitieve goedkeuring geeft aan CETA, het Europese handelsverdrag met Canada.

Politiek en agrarisch Nederland zijn verdeeld over CETA verdrag

Nieuws

Vanavond om middernacht stapt het Verenigd Koninkrijk uit de EU en is de Brexit een feit.

Tot 1 januari 2021 blijft alles bij het oude (foto: finance.yahoo.com

Nieuws

De externe analyse van de stikstofdata en modellen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zetten het overleg tussen de sector en het kabinet onder grote druk.

Het Landbouw Collectief wil pas definitieve afspraken maken als is vastgesteld dat de basis onder het stikstofbeleid klopt

Nieuws

Het zesde Mestactieplan (MAP 6) in Vlaanderen bevat gerichte maatregelen die cruciaal zijn om de waterkwaliteit te verbeteren. Uit de gegevens van de Mestbank blijkt dat 82 procent van de landbouwers met percelen in gebiedstype 2 en 3 heeft voldaan aan hun extra vanggewasverplichting. Dat meldt Vilt. 

In de gebieden met de slechtste waterkwaliteit dienen volgens MAP 6 bijkomende vanggewassen ingezaaid worden

Nieuws

'You bleed blue', of 'u heeft blauw bloed'. Zo vatte de Amerikaanse landbouwminister Sonny Perdue de passie samen bij het aanhoren van het verhaal van Belgisch witblauwfokker Eric Coheur. De minister uit de Trump-administratie bracht een bezoek aan het vleesveebedrijf van Eric en Julien Coheur uit het Waalse Awans.

VS-ambassadeur Gidwitz (links) bracht samen met VS-landbouwminister Sonny Perdue (midden) een bezoek aan het witblauwbedrijf van Eric Coheur (rechts)

Nieuws

2020 had het jaar moeten worden waarin het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) wordt afgerond en in de steigers gezet. Het wordt wellicht 2022 voordat de nieuwe regels voor inkomenssteun op nationaal vlak vastliggen.

Een verlaging van het totale landbouwbudget is niet ondenkbaar vanwege onder meer de European Green Deal, de ‘farm to fork’-strategie en de brexit
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right