Sitemenu

vrijdag 30 oktober 2020
content-main-left

Politiek

Nieuws

Het Europees Parlement heeft in een amendement een tekst verworpen die de namen 'steak' of 'burger' wou verbieden voor vegetarische producten. De stemming vond plaats in het kader van een ruimere bespreking over een hervorming van het landbouwbeleid.

Benamingen zoals veggieburger, veggiesteak mogen voorlopig nog

Nieuws

De Europese Commissie zal flink moeten masseren om Raad en Parlement op eenzelfde lijn te krijgen rond het budget directe betalingen.

Nieuws

De Raad van Europese landbouwministers heeft drie belangrijke politieke overeenkomsten bereikt tijdens de tweedaagse zitting in Luxemburg van 19 en 20 oktober.

De Europese raad van landbouwministers wil hogere milieuambities, voldoende en betaalbaar voedsel én een eerlijk boerinkomen (foto: pigbusiness.nl)

Nieuws

De Europese Commissie werkt aan een wettelijk kader om ‘mobiele dodingunits’ (MDU) mogelijk te maken. Met dit kader kunnen kleine aantallen runderen op de boerderij zelf gedood worden.

Een mobiele slachtinrichting in Zweden (foto: Reussir Bovins Viande)

Nieuws

Het Europees Parlement heeft tegen de ratificatie gestemd van het Mercosur-handelsverdrag. 

Europa moet opnieuw met de Mercosur-landen rond de tafel over de omstreden onderwerpen.

Nieuws

De invoering van de nieuwe Europese bioverordening, die normaal voorzien was voor 1 januari 2021, zal een jaar uitgesteld worden.

Dat meldt VILT.

Met de uitrol van de nieuwe verordening wil Europa een gelijk speelveld creëren voor bioproducten van binnen en buiten de EU. (foto: VILT)

Nieuws

Op de informele meeting van de landbouwministers uit de EU-27 in Koblenz, was er algemene steun voor een geharmoniseerd Europees label voor dierenwelzijn

Dierenwelzijn moet prioriteit hebben tijdens veetransporten

Nieuws

Nadat verschillende Europese lidstaten zich al gekant hadden tegen het vrijhandelsakkoord Mercosur, keerde nu ook Duitsland zijn kar op de informele bijeenkomst van de Europese landbouwministers te Koblenz.

Duitsland nu ook gekant tegen Mercosurdeal

Nieuws

Op vrijdag 21 augustus ging de Belgische vice-eersteminister, minister van Justitie en minister van Europese Zaken Koen Geens op zomerstage op een gemengd vleesvee-akkerbouw bedrijf in Veltem-Beisem.

Belgische vice-eersteminister Koen Geens op zomerstage op het vleesvee- en akkerbouwbedrijf 't Waterbos

Nieuws

Vorige week klopten de 27 Europese staats- en regeringsleiders de meerjarenbegroting (MFK) 2021 – 2027 af. Dat voorstel werd besproken in het Europees Parlement. In een resolutie zegt het Europees Parlement dat het politiek akkoord over het MFK moet verbeterd worden.

In een resolutie zegt het Europees Parlement dat het politiek akkoord over het MFK moet verbeterd worden
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right