Sitemenu

maandag 18 oktober 2021
content-main-left

Politiek

Nieuws

De Europese Commissie maakte een balans op over de voortgang inzake bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen. Er komen strengere maatregelen aan in 2022.

België, Duitsland, Luxemburg, Nederland, Spanje en Tsjechië moeten aan de bak omdat ze het verst verwijderd zijn van de nitraatdoelstellingen

Nieuws

De Vlaamse overheid heeft de registratierechten aangepast.

Vlaams bedrijfsvastgoed stijgt naar 12 % registratierechten met uitzondering van landbouwgronden.

Nieuws

De Vlaamse Regering heeft de vijf nieuwe ‘pre-ecoregelingen’ definitief goedgekeurd. De regelingen vormen een opstap naar het nieuwe GLB en moeten een gunstig effect hebben op milieu, klimaat of biodiversiteit. 

De pre-ecoregelingen vormen een opstap naar het nieuwe GLB en moeten een gunstig effect hebben op milieu, klimaat of biodiversiteit

Nieuws

Drie Europese overheidsinstellingen - het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie – hebben een gezamenlijke verklaring ondertekend waarin 23 september officieel wordt uitgeroepen tot de ‘European Organic Day’ of  Europese biodag. 

De eerste Europese biodag zal plaatsvinden op 23 september 2022.

Nieuws

Er is een nieuwe studie verschenen over de mogelijke gevolgen van de implementatie van de Farm to Fork Strategy (F2F). De studie werd uitgevoerd door de universiteit van Kiel (Duitsland).

Nieuwe studie bevestigt de ongemakkelijke waarheid over de F2F strategie uit de Green Deal.

Nieuws

In het midden van de zomervakantie bracht het Joint Research Center (JRC) een langverwacht rapport uit over de impact van vier geselecteerde doelstellingen uit de Biodiversity- en Farm to Fork- strategie van de Europese Commissie.   

Alle indicatoren wijzen op een negatief effect van de Europese strategieën op het inkomen van de meeste boeren

Nieuws

Boeren kunnen een hoger voorschot op GLB-gelden krijgen. Dat heeft de Europese Commissie beslist. 

Nieuws

Om te voldoen aan ecologisch aandachtsgebied (EAG) onder de vergroening hebben veel landbouwers in de verzamelaanvraag groenbedekking aangegeven. Voor de Vlaamse landbouwstreken Polders en Duinen is de uiterste inzaaidatum donderdag 19 augustus.

Wanneer een perceel in de Polders en Duinen door de overvloedige regenval nog te nat is om een groenbedekker in te zaaien vóór 20 augustus, moet de landbouwer hiervan melding maken

Nieuws

In aanloop naar het nieuwe GLB dat ingaat op 1 januari 2023, keurde de Vlaamse regering vijf pre-ecoregelingen goed. 

Bij inzaai van productief kruidenrijk grasland wordt het grasland ingezaaid met een verplicht mengsel van grassen, vlinderbloemigen en kruiden, zodat het grasland meer droogteresistent is.

Nieuws

De Europese Commissie heeft tegen 12 lidstaten waaronder België, een formele inbreukprocedure gestart wegens het niet tijdig omzetten van de EU-richtlijn tegen oneerlijke handelspraktijken in de landbouw en voedingssector.

content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right