Sitemenu

zondag 13 juni 2021
content-main-left

Maatschappij

Nieuws

Het Departement Landbouw en Visserij, organiseert samen met de praktijkcentra varkens en rundvee een webinar over duurzaam ondernemen in de veehouderij. Het webinar heeft plaats op dinsdag 22 juni 2021, van 20u tot 22u.  

Nieuws

Zo'n 35 procent van de volwassen Nederlanders zegt in het afgelopen jaar minder vlees te zijn gaan eten. Een half procent is hier helemaal mee gestopt.

Zo'n 45 procent van de Nederlanders is flexitariër en eet maximaal vier dagen in de week vlees

Nieuws

Met het label “Lekkers van bij ons” zal Vlaanderen de komende tijd het belang en de eigenheid van lokale voeding breed promoten en dat in winkels en horeca, tot in de rekken en op de menukaart. Het initiatie werd recent voorgesteld door VLAM en Vlaams minister van landbouw, Hilde Crevits.

 

Minister Crevits onthulde het eerste ambassadeurschap Lekker van bij ons bij brouwerij Palm

Nieuws

De vermaarde Franse veehouderijbeurs SPACE in het Franse Rennes zal wel degelijk plaatsvinden van 14 tot 16 september 2021. Het bezoekrecht aan de beurs is voorwaardelijk en volgens het nieuwe normaal. 

Bezoekers zullen in het bezit moeten zijn van een gezondheidsattest.

Nieuws

Belbeef dat zo’n 85 procent van de rundvleesproductie in België vertegenwoordigd, startte in 2019 met een opvolgingsonderzoek om binnen de sector verschillende elementen van duurzaamheid objectief in kaart te brengen. Uit de nulmeting blijkt dat de vleesveehouders al erg hoog scoren op het vlak van ecologie, dierenwelzijn, diergezondheid, energie en biodiversiteit. 

Uit de eerste resultaten voor 2019-2020 blijkt dat zeven op tien veehouders nu al actief CO2 opslaat in de bodem

Nieuws

De Nederlandse vleesketenpartners onderschrijven het maatschappelijke belang van verdere verduurzaming van de vleessector. Maar een Nederlandse vleesbelasting verwijzen ze naar de prullenmand. 

Een discussie over een vleesbelasting kan alleen in Europees verband gevoerd worden

Nieuws

Het stikstofvoorstel van LTO Nederland, Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, VNO-NCW, MKB Nederland en Bouwend Nederland wordt niet overal positief onthaald FDF-voorman Mark van den Oever en de BoerBurgerBeweging (BBB) laten weten niet achter de nieuwe plannen te staan.

Volgens de BoerBurgerBeweging moet de overheid inzetten op het behoud van de goede boeren die voedsel produceren met de kleinste impact op natuur, milieu en biodiversiteit

Nieuws

LTO Nederland heeft in samenwerking met Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, VNO-NCW, MKB Nederland en Bouwend Nederland, een voorstel gemaakt om uit de stikstofimpasse te komen.

De sectoren die het meest te lijden hebben onder de stikstofcrisis slaan de handen ineen en komen met een plan om versneld stikstofruimte vrij te maken

Nieuws

Het omstreden slachthuis Verbist gaat tegen de vlakte

Het omstreden slachthuis Verbist ligt al stil sinds 2017 (foto de Standaard)

Nieuws

De vijf Vlaamse provincies, de Vlaamse overheid, VLAM en het Steunpunt Korte Keten lanceren de vierde Week van de Korte Keten van 15 tot 23 mei 2021. Ook VeeteeltVlees doet mee.

In het aankomende nummer van mei focust ook de redactie van VeeteeltVlees zich op de korte keten en in het bijzonder in de rundvleessector.
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right