Sitemenu

woensdag 19 januari 2022
content-main-left

Gezondheid

Nieuws

Vlaanderen telt nog 248 met ibr-besmette bedrijven, ofwel 2,2 procent van alle Vlaamse rundveebedrijven.

In totaal 96,3 procent van de Vlaamse rundveebedrijven is gecertificeerd ibr-vrij

Nieuws

De antibioticaproblematiek is en blijft actueel. Meer inzetten op preventie en ‘enkel behandelen als het moet’ is de boodschap. Om deze redenen organiseren AMCRA, FAVV, FAGG, DISARM (ILVO) en het Departement Landbouw en Visserij twee webinars voor de rundveehouderij. 

Nieuws

Na jaren van afname neemt de circulatie van het ibr-virus in de Nederlandse veehouderij weer toe.

Tot en met de maand november vond GD in 2021 al 21 keer antistoffen op ibr-vrije bedrijven

Nieuws

Actiegroep Dier&Recht mag het weghalen van kalveren bij de moeder, direct na de geboorte, geen ernstig dierenleed meer noemen.

Actiegroep Dier&Recht mag van de rechter het scheiden van kalf en koe geen ernstig dierenleed meer noemen.

Nieuws

In opdracht van het federaal voedselagentschap FAVV verzorgt Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) jaarlijks de praktische organisatie van de winterscreening in Vlaanderen.

Tijdens de winterscreening wordt gecontroleerd op blauwtong, brucellose leucose en tuberculose.

Nieuws

De verkoop van antibiotica voor dierlijk gebruik is in Europa de afgelopen tien jaar fors gedaald.

Nederland en Duitsland drongen in tien jaar tijd het antibioticagebruik het hardst terug met achtereenvolgens 65,6 en 60,4 procent

Nieuws

Tijdens het weideseizoen komen runderen in contact met allerlei - zowel uitwendige als inwendige - parasieten. Het opstallen is hét moment bij uitstek om het vee op beide te controleren. De belangrijkste uitwendige parasiet is de schurftmijt. 

Door een huidafkrabsel te nemen kan de bedrijfsdierenarts achterhalen om welk soort schurftmijt het gaat en zo de gepaste behandeling voorstellen (foto DGZ)

Nieuws

Tijdens het weideseizoen komen runderen in contact met allerlei - zowel uitwendige als inwendige - parasieten. De belangrijkste inwendige parasieten zijn maagdarmworm en leverbot. 

De leverbotcyclus met de tussengastheer (de leverbotslak), herwerkt uit Liver fluke – The facts, Animal Health Ireland

Nieuws

Bij steekproefbloedonderzoek door GD werden op 11 procent van de Nederlandse zoogkoe- en vleesveebedrijven antistoffen tegen salmonella aangetoond. 

Salmonella’s van runderen zijn ook besmettelijk voor de mens.

Nieuws

Op de goed bezochte demodag kalveropfok aan het ILVO, stelde CalfOTel de duokalverhut ‘CalfOTel XL-2 voor. ‘In duo opfokken is zowel goed voor de groei als de ontwikkeling,’ luidt het bij CalfOTel. 

De keuze voor in duo opfok moet overwogen gebeuren met in acht name van de infectiedruk op het bedrijf
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right