Sitemenu

maandag 17 mei 2021
content-main-left

Gezondheid

Nieuws

Een goed biestmanagement is belangrijk om een goede start te geven aan pasgeboren kalveren. Biestvervangers zijn geen goed alternatief voor echte biest.

Bij onvoldoende volume biestmelk is het aanleggen van een biestbank in de diepvries van koeien die wel voldoende biest produceren, een goed alternatief.

Nieuws

Volgens Ria Derks, portefeuillehouder diergezondheid binnen de vakgroep melkveehouderij van LTO Nederland, is op dit moment nog niet bekend wanneer de bestrijding van ibr wettelijk verplicht w

Als het aan LTO Melkveehouderij ligt, moeten alle deelsectoren, ook vleeskalverbedrijven en roodvleesbedrijven, na de invoering van de AMvB verplicht gaan enten tegen ibr.

Nieuws

Het weideseizoen komt stilaan op gang, wat bepaalde risico’s inhoudt voor besmetting van het vee. DGZ geeft tips om insleep van ziektes te voorkomen.

Vaccineer de dieren voor IBR, zeker bij risico-weiden, ook bij een I3 statuut.

Nieuws

Na 12 jaren bij DGZ Vlaanderen de directierol te hebben vervuld, is ir. Denis Volckaert begin april met pensioen gegaan. Hij wordt opgevolgd door professor Benedikt Sas. 

Benedikt Sas is deels werkzaam als professor aan de faculteit biowetenschappen van UGent

Nieuws

Van alle meldingen die het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren kreeg in 2020, had 61 procent betrekking op rundvee. 

Zo’n 46 procent van de meldingen aan het Nederlandse Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren werd gedaan door burgers

Nieuws

Vaccinatie is de enige manier om runderen tegen de gevolgen van het blauwtongvirus te beschermen. Bij rundvee circuleert in België serotype 8 sinds twee jaar.  

Het is nu tijd om te vaccineren tegen blauwtong serotype 4 en 8

Nieuws

Arsia, de Waalse diergezondheidsvereniging, waarschuwt de rundersector voor IBR. In februari is op 10 bedrijven een insleep van IBR vastgesteld na aankoop van runderen. 

Wettelijk is het verplicht om aangekochte dieren geïsoleerd te houden voor een minimum periode van 28 dagen

Nieuws

Vaccinatie kan heel goed helpen in de preventieve aanpak van longwormbesmettingen bij het jongvee, maar daarnaast is een weidebesmetting essentieel om weerstand op te bouwen.

Om langdurige weerstand op te bouwen is een gedoseerde weidebesmetting in alle gevallen echt nodig

Nieuws

De overgang van een winterrantsoen naar een rantsoen met meer (eiwitrijk en mals) vers gras heeft invloed op de verteringssnelheid in de pens. 

Zink, mangaan en biotine spelen een sleutelrol in een goede kwaliteit klauwen

Nieuws

Het aantal Nederlandse bedrijven met een (hoog)positieve uitslag op de aanwezigheid van antistoffen voor maagdarmwormen in tankmelk lag in 2020 iets hoger dan in 2019.

Vooral in het westelijk veenweidegebied komen vaker longbesmettingen voor
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right