Sitemenu

dinsdag 26 januari 2021
content-main-left

Nieuwsberichten over Maatschappij

25-01-2021
Opluchting alom op het Franse platteland. De Senaat heeft een wettekst goedgekeurd, die het 'zintuiglijk patrimonium van het platteland' beschermt.
31-12-2020
2021 komt er aan, 2020 stopt weldra met bestaan. 
31-12-2020
De Vlaming keek in 2020 massaal naar het eerste seizoen van Boerenjaar op televisiezender Vier. Er komt nu een tweede seizoen.
18-12-2020
Het Europees Hof van Justitie, de hoogste rechterlijke instelling van de Europese Unie, antwoordt in een vraag om advies dat het verbod op onverdoofd slachten niet strijdig is met de godsdienstvrijheid.
15-12-2020
Binnen enkele dagen valt het kerstnummer van Veeteeltvlees in de bus in Vlaanderen en Nederland. Dit jaar besteedt de redactie aandacht aan de maatschappelijke zorg als toegevoegde waarde voor het bedrijf en de omgeving.
09-12-2020
‘Het fosfaatprobleem is veel wijder verspreid dan het nitraatprobleem’, schrijft de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in haar rapport ‘Nutriënten in oppervlaktewater in landbouwgebied’.
08-12-2020
Uit recente cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij VMM blijkt dat de kwaliteit van het oppervlaktewater in landbouwgebied achteruit gaat.
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right