Sitemenu

zaterdag 28 november 2020
content-main

Colofon

Redactie

Guy Nantier (hoofdredacteur), Wim Veulemans (hoofdredacteur a.i.), Jorieke van Cappellen, Annelies Debergh,
Inge van Drie, Jaap van der Knaap, Wichert Koopman en Florus Pellikaan

Eindredactie

Mirjam Braam (chef eindredactie en vormgeving), Lieke van den Broek,
Ingrid Sevenster, Rogier van der Weiden

Vormgeving

André Fris, René Horsman, Esther Onida

Fotografie

Harrie van Leeuwen, Kristina Waterschoot

Advertenties

Jannet Fokkert, Froukje Visser

Hoofd Uitgeverij

Rochus Kingmans

right