Sitemenu

vrijdag 19 augustus 2022
content-main

Antibioticagebruik

Nieuws

In tien jaar tijd is het antibioticagebruik in de veehouderijsector in België bijna gehalveerd.

Er is een voorzichtige daling zichtbaar in antibioticaresistentie

Nieuws

In navolging van haar zusterorganisatie in Engeland, houdt het Nederlands Hereford stamboek (DHS) dit jaar een foto/film keuring. De fysieke nationale keuring kan immers niet doorgaan in verband met corona. Er zijn 88 aanmeldingen voor de online keuring.

Nieuws

Met een veilingtopper van 11.800 euro kijken de organisatoren van de Limousinveiling van Lanaud tevreden terug. Door de coronamaatregelen gebeurde de volledige veiling online.

De topstier van de laatste Lanaudveiling was Petunias, die verkocht werd voor 11.800 euro

Nieuws

De coronapandemie treft vele sectoren. De Nederlandse slachterijen hebben nu nog geen probleem, maar dat kan veranderen als het personeel wegblijft.

Momenteel zijn er nog geen grote zorgen in de Nederlandse slachterijen

Nieuws

Onderzoekers van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) en de Universiteit Gent hebben een gen ontdekt dat de zaadopbrengst in maishybriden met 10 tot 15 procent kan verhogen. Het onderzoek is gepresenteerd in het wetenschapsblad Nature. 

Gen ontdekt dat maisopbrengst verhoogt met tien tot vijftien procent

Nieuws

In 2014 was het antibioticumgebruik in de rundveesector in Nederland 19,7 procent lager dan in 2013. De daling is volgens de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa), die gisteren de gebruikscijfers over 2014 presenteerde, vooral toe te schrijven aan de melkveesector.

Zoogkoeienhouders wisten hun gemiddelde dierdagdosering ook in 2014 laag te houden

Nieuws

De dagdagelijkse praktijk in de vleesveehouderij is niet de grote boosdoener voor het huidige probleem van hoog antibioticagebruik en – resistentie.  ‘Niet minder maar gerichter gebruik bij vleesvee is wel aan de orde.’ 

De rundveehouder kan de vleeskalversector ondersteunen door gezonde kalveren aan te leveren via correcte biestverstrekking

Nieuws

Nederland is ten onrechte als het slechtst presterende land van Europa aangemerkt waar het gaat om antibioticagebruik in de veehouderij.

Nederland is volgens Europese vergelijking hekkensluiter antibioticagebruik

Nieuws

In 2010 is het antibioticagebruik in de Nederlandse veehouderijsector met 12 procent gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar.

Het is niet bekend hoeveel rundveehouders hebben bijgedragen aan de antibioticareductie

Nieuws

De Stuurgroep Antibioticaresistentie Dierenhouderij in Nederland dringt erop aan dat dierenartsen en veehouders alle antibiotica die ze gebruiken, registreren in een centrale database. Eind dit jaar moet die database actief zijn.

Ook stuurgroep wil halvering van het antibioticagebruik in 2013
right