Sitemenu

maandag 27 juni 2022
content-main

Pellikaan, F.

Vliegenbestrijding start vaak te laat

Wilko Dubbink: 'Een larvendodend middel richt zich op 80 procent van de vliegenpopulatie'
De kans op veel vliegen is volgens deskundigen dit jaar door het vroege voorjaar groot. Het bestrijden van alleen volwassen vliegen is echter te eenzijdig om de druk te verminderen.

Passie en trots

Nederlandse vleesveehouders geven kijkje in de stal tijdens de Week van het Vleesvee
Meer dan 35 vleesveebedrijven met verschillende rassen en verspreid over heel Nederland hielden tijdens de Week van het Vleesvee open dagen voor het grote publiek.

Jong ras zoekt vormgevers

Henk de Bruijn: ‘De maine anjou groeit door het aanbod voer, niet door de kwaliteit’ - bedrijfsreportage
Een sober dikbilras waar de Nederlandse markt nog niet op is ingespeeld, dat is het ras maine anjou of rouge des prés.

NVM-forumule staat als een kleurrijk huis

Acht vleesveerassen gekeurd zonder gekrakeeel in en om de showring te Zwolle
De Nationale Vleesvee Manifestatie te Zwolle staat met acht deelnemende vleesveestamboeken als een kleurrijk huis. De derde editie van de NVM werd opnieuw druk bezocht.

Dominantie in Sluis

Fraaie vrouwelijke witblauwen op jubileumkeuring
De fokstallen Van de Pol en Versprille en vader Adajio de Bray waren de grootverdieners bij de vrouwelijke witblauwen in Sluis. Bij de stieren van regiokeuring Zuid-West was er meer variatie.

Brede vrouwelijke top

Van Milligen, Te Riele en Wittingen grootverdieners in Hulshorst
‘Niet zoeken naar verschillen, maar naar overeenkomsten’, schreef de organisatie van de Vleesvee Manifestatie Hulshorst in het gezamenlijke voorwoord van de Belgisch-witblauw- en Verbeterd roodbont ke

Via et naar keuringssuccessen

Albert van Milligen: 'Als we met witblauw niet uitkijken, gaat het net zoals met de Piétrainvarkens' - bedrijfsreportage
Vanuit zijn aangeboren liefhebberij voor fokkerij is Albert van Milligen uit Harskamp vleesvee gaan houden.

Familiesuccessen

Katy en Savita stammoeders van regio Zuid-West
Met een groot aantal Nederlands kampioenen in de gelederen was de witblauwkeuring regio Zuid-West in Sluis van hoog niveau. De prijzen werden, historisch gezien, redelijk verdeeld.

Verbeterslag in biestmanagement

Gerdjan Hofste: 'De koelkast is de enige goede plek om biest hygiënisch te bewaren'
Het standaardadvies voor de biestgift is bekend: zo snel mogelijk een ruime portie. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Hoog niveau in Mariënheem

Jubilerend blonde d'Aquitainestamboek beloond met kwaliteit en animo
In het niet-NVM-jaar zochten de stamboeken van blonde d’Aquitaine en Piemontese opnieuw de samenwerking voor een gezamenlijke nationale.
right