Sitemenu

maandag 8 augustus 2022
content-main

Hubrecht, L.

In stappen bvd-vrij

Bvd kost dertig tot zestig euro per koe per jaar - serie Diergezondheid
In tegenstelling tot ibr veroorzaakt bvd-infecties van voorbijgaande aard. Maar het specifieke aan bvd is de mogelijke aanwezigheid van immunotolerante kalveren.

2012 is in zicht

Voorkomen en bestrijden ibr
Ibr en bvd zijn twee zeer belangrijke infectieuze rundveeziekten die veel schade kunnen veroorzaken op het bedrijf. Vanaf 2012 gaat in België het verplichte ibr-bestrijdingsplan van start.

Voeding van mestvee

Gewicht en voeding bepalen in sterke mate de groei - deel 5: mestvee - serie: Veevoeding
Aanwijzingen voor de voedersamenstelling voor dikbil-koeien en -stieren

Beter jong dan oud

Hoger slachtrendement voor jonge vrouwelijke reformdieren
Onderzoek toont aan dat bij het Belgisch-witblauwras het afmesten van jonge vrouwelijke reformdieren meer winst oplevert dan het afmesten van oudere uitstootdieren

Vergelijkingsproef

Franse vleesrassen alternatief voor witblauw?
In een 4 jaar durend project probeert de Vlaamse overheid er achter te komen of Franse vleesrassen de technische en economische resultaten van het Belgisch-witblauwras kunnen evenaren of overtreffen

Van geboorte tot vijf à zes maanden

Een gezond dikbilkalf is het startkapitaal van uw veekoppel [serie]: Veevoeding - [deel 1] kalveren
Gewezen wordt op het belang van de juiste voeding tijdens de verschillende fasen in de eerste 5 à 6 maanden van een kalf

Rantsoen van volwaardige herkauwer

Evenwicht tussen energie en eiwit én aanwezigheid structuur essentieel - serie Veevoeding, deel 2: van kalf tot pink
Aandacht aan de voorwaarden, waaraan de kalvervoeding dient te voldoen in de periode vanaf 6 maanden

Voeding van vrouwelijk jongvee

Kwalitatieve ruwvoeders en bijvoedering tijdens weideperiode noodzakelijk - serie Veevoeding - deel 3: jongvee
Aanwijzingen voor de verstrekking van aanvullend voer aan Belgisch Witblauwe vaarzen

Voeding van witblauwe dikbilkoeien

Het scoren van de lichaamsconditie is een waardevol controlehulpmiddel - serie: Veevoeding - deel 4: Koeien
Leeftijd, lichaamsconditie, fysiologische toestand van de koe en opfokmethode van de kalveren bepalen de voederbehoeften van de witblauwe dikbilkoe.

Goed management

Bedrijfsbegeleidingskaart is een eenvoudig en doeltreffend hulpmiddel
Aangegeven wordt welke informatie men op de bedrijfsbegeleidingskaart kan invullen en welke gebruiksvoordelen men hiervan kan verwachten
right