Sitemenu

maandag 8 augustus 2022
content-main

Hoflack, G.

Plotse dood

Weinig verweer mogelijk tegen enterotoxemie bij kalveren
Gezonde kalveren die plots dood worden gevonden. Een van de veroorzakers van enterotoxemie is de gifstof geproduceerd door de bacterie Clostridium perfringens.

Wittespierziekte syndroom

Door aandacht voor vitamine-E- en seleniumstatus kalversterfte eenvoudig terug te dringen
Het belang van toediening van vitamine E en selenium ter voorkoming van sterfte bij jonge snelgroeiende kalveren

Opstalprotocol geen overbodige luxe

Vaccinatie alleen zinvol in combinatie met overgangsrantsoen en gezond stalklimaat
Richtlijnen voor de kalveropfok met als aandachtspunten: stress vermijden, voeding, stalventilatie en vaccinatie

4x4-zorgsysteem

Zoogtantes zorgen voor maximum rendement met een minimum aan arbeid
Uitleg met voor- en nadelen van de zoogkoeienhouderij volgens het 4x4-systeem, waarbij per productiegroep 4 koeien staan aangebonden en de 4 bijbehorende kalveren los

Slechts zes procent slaagt

Hittestress oorzaak van verminderde spermakwaliteit bij witblauwe dekstieren
Uit een onderzoek van de faculteit Diergeneeskunde te Gent onder 70 jonge witblauwe dekstieren naar reproductiegeschiktheid (ORG) blijkt slechts 6 procent volledig te voldoen.

Tijdstip keizersnede

Voelen naar ontsluiting van baarmoederhals is enige betrouwbare criterium
Het is niet wenselijk een keizersnede uit te voeren bij koeien die nog niet aan het kalven zijn.

Natuurlijk versus keizersnede

Nieuwe onderzoeksresultaten leiden tot bijgestelde inzichten
Uit lopend Belgisch onderzoek rond natuurlijk kalven van koeien van het Belgisch-witblauwras blijkt dat waarschijnlijk een groter wordend bekkenoppervlakte, het kalfvermogen, de lichaamsmaten van het
right