Sitemenu

maandag 27 juni 2022
content-main

Fiems, L.

Maiskrachtvoer doorgelicht

Corn cob mix en maikolvenschroot als krachtbron in rantsoenen bij Belgisch-witblauwvleesvee
Met de teelt van mais en door de mais als vochtig maisgraan, ccm of mks te oogsten kan de kostprijs van krachtvoer verlaagd worden.

Voeding van mestvee

Gewicht en voeding bepalen in sterke mate de groei - deel 5: mestvee - serie: Veevoeding
Aanwijzingen voor de voedersamenstelling voor dikbil-koeien en -stieren

Aardappelen prima voedermiddel

Kostprijs tot in de voederbak uiteindelijk richtinggevend voor toepassing
Uitleg omtrent de geschiktheid van aardappelen in het voederrantsoen van Belgisch Witblauwe dikbilstieren aan de hand van een vergelijkende voederproef tussen dikbilstieren die een rantsoen op basis v

Werking van gisten

Gistpreparaten vooral nuttig in krachtvoerrijke rantsoenen voor vleesvee
De werking van gisten in de voeding voor vleesvee

Gewicht bij witblauwe dikbillen

Het oog van de meester maakt het kalf onvoldoende vet
Gewezen wordt op het belang van kennis omtrent het gewicht van dieren in de vleesveehouderij. Aangezien het gewicht niet altijd gemakkelijk te bepalen is heeft men naar een indirecte methode gezocht.

Intensieve afmesting

Uniek onderzoek legt structuurbehoefte norm voor witblauwe dikbilstieren vast
Uit een Belgisch voederonderzoek bij de intensieve afmesting van witblauwe dikbilstieren blijkt een vaak te lage ruwvoederverstrekking.

Mag het wat minder zijn?

Over normvoedering bij zoogkoeien tijdens stalperiode
Zoogkoeien worden bij de meeste vleesrassen tijdens de winterperiode beperkt gevoederd. De opname is dikwijls onvoldoende om de energiebehoefte te dekken, met gewichtsverlies tot gevolg.

Van geboorte tot vijf à zes maanden

Een gezond dikbilkalf is het startkapitaal van uw veekoppel [serie]: Veevoeding - [deel 1] kalveren
Gewezen wordt op het belang van de juiste voeding tijdens de verschillende fasen in de eerste 5 à 6 maanden van een kalf

Rantsoen van volwaardige herkauwer

Evenwicht tussen energie en eiwit én aanwezigheid structuur essentieel - serie Veevoeding, deel 2: van kalf tot pink
Aandacht aan de voorwaarden, waaraan de kalvervoeding dient te voldoen in de periode vanaf 6 maanden
right