Sitemenu

maandag 8 augustus 2022
content-main

Bemers, R.

Kalverstress

Melkstress door te weinig melkopname kan leiden tot maagzweren - uit de dierenartspraktijk
In het hier beschreven praktijkgeval was de beschikbaarheid van melk bij de moeder een probleem. Het kalf kreeg hierdoor zo veel stress dat maagzweren het gevolg waren.

Jongvee met blokvoetjes

Laag kopergehalte in het bloed van jonge dieren - uit de dierenartspraktijk
De dierenarts werd door een klant opgebeld: zijn kalveren groeiden niet zoals andere jaren en de jonge dieren waren ook wat stijver in de beweging.

Jongvee met griep

Neusswab en longspoeling geven uitsluitsel over type infectie - uit de dierenartspraktijk
Na het opstallen en natuurlijk door de vochtige en overdag soms warme najaarsdagen is ook pinkengriep weer terug op de agenda gekomen, zo constateert dierenarts René Bemers in z'n praktijk.

Gebroken achterpoot

Goed fixeren belangrijk voor goede hechting beenfractuur - uit de dierenartspraktijk
De behandeling van een vaarskalf met een gebroken achterpoot.

Acute colidiarree

Hygiëne en schone, droge hokken belangrijk voor kalveren - uit de dierenartspraktijk
Een veehouder was 2 dagen erg druk geweest om de koeien uit de uiterwaarden te halen, waardoor de hygiëne en het opstrooien van de afkalfhokken waren vergeten. Het gevolg: een E.coli-besmetting.

Zware bevalling

Bicarbonaatinfuus kan pasgeboren kalf redden - uit de dierenartspraktijk
Een pasgeboren kalf had na 20 minuten nog steeds geen oprichtingsreflex. Het leek te gaan om een verzuurd kalf.

Griep met acute sterfte

Sectie helpt een mogelijke oorzaak op te sporen - uit de dierenartspraktijk
Een afmester van broutards had al een aantal jaren problemen met griep in de periode na spenen en opstallen. Zo ook dit jaar weer met een koppel Blondekalveren van een maand of zes oud.

'Versteende' vrucht

Nadelige prognose voor een volgende dracht - uit de dierenartspraktijk
Bij een Blonde d'Aquitaine-koe liet het kalven op zich wachten.

Werken aan gezondheid

Nog veel vragen over bedrijfsgezondheidsplan en bedrijfsbehandelplan - uit de dierenartspraktijk
In de vleesveesector is het vanaf januari 2012 verplicht om bij vijf of meer runderen een bedrijfsgezondheidsplan en een bedrijfsbehandelplan te hebben.

Misvormd kalf

Schmallenbergvirus mogelijke oorzaak van misvormd kalf uit de dierenartspraktijk
Een mogelijke besmetting met het Schmallenbergvirus, dat gelijkenissen vertoont met het Akabanevirus.
right