Sitemenu

zondag 23 april 2017
content-main

Vleesprijzen

Om veehouders een houvast te bieden in de prijsvorming voor hun dieren, publiceert VeeteeltVlees hier de gemiddelde vleesprijzen per SEUROP-klasse in euro per kilogram koud geslacht gewicht, exclusief btw.

Door het sluiten van de veemarkt van Anderlecht is vanaf 1 januari 2009 de veemarkt te Brugge de referentie. In Brugge worden wekelijks gemiddeld meer dan duizend stuks slachtvee vermarkt.

Nieuw: vanaf september 2013 wordt in de grafieken stieren en koeien naast het ‘gemiddelde’ voortaan ook de minimum en maximum prijs als schaduw rond het lijn-gemiddelde weergegeven

Vanaf september 2013 vind u hier tevens de vleesprijsindex zoals door de Belgische FOD economie bepaald. Daarmee komen de vleesprijzen voor nuka’s te vervallen.

De vleesprijsindex ook wel vereenvoudigde brutomarge genoemd, is gelijk aan de verhouding van de karkasprijzen voor stieren seuropklasse S2 en de voederprijzen per kg geproduceerd vlees. De verhouding wordt weergegeven als een index waarbij 100 gelijk is aan de verhouding in het referentiejaar 2005, het laatste jaar van normale rentabiliteit. 

De referentie-index werd vastgelegd als het voortschrijdende gemiddelde van de vleesprijsindex over de laatste 18 maanden. Binnen het ketenoverleg is overeengekomen dat er ‘correctieve’ vleesprijsonderhandelingen zullen worden opgestart zodra de vleesprijsindex met meer dan 10 procent stijgt of met meer dan 10 procent daalt ten opzichte van de referentie-index.

 Week 16, 2017

Marktinfovee17-03

 

right