Sitemenu

vrijdag 19 juli 2019
content-main-left

Nieuws

Wageningen UR heeft het nieuwe rassenbulletin voederbieten gepubliceerd. In totaal staan er zeventien rassen op de lijst. Hiervan zijn er dertien in 2017 en 2018 getest. Vier rassen werden afgelopen jaar voor het eerst onderzocht.

Het rassenonderzoek is uitgevoerd op zowel zand- als kleigrond en voor beide grondsoorten is een aparte lijst samengesteld. Hierbij is ook onderscheid gemaakt tussen moderne voederbietenrassen, met drogestofgehalten die vergelijkbaar zijn met die van suikerbieten, en meer traditionele rassen met een relatief laag suikergehalte.

Opbrengst en voederwaarde

In het rassenbulletin worden de rassen vergeleken op eigenschappen als drogestofpercentage, voederwaarde, suikergehalte, ruw as en opbrengst. Deze laatste eigenschap varieerde tussen rassen van 24 tot 31 ton droge stof per hectare op kleigrond en van 15 tot 27 ton op zandgrond. Het was volgens de onderzoekers niet mogelijk om de rassen te testen op resistentie tegen de ziekten rhizoctonia en rhizomanie. De informatie die hierover op de lijst staat, is gebaseerd op informatie van de kwekers.

Het rassenbulletin voederbieten 2019 is vrij beschikbaar en hier te downloaden

Wageningen UR vergeleek 17 voederbietenrassen op zand- en kleigrond
Wageningen UR vergeleek 17 voederbietenrassen op zand- en kleigrond
right