Sitemenu

zondag 22 september 2019
content-main-left

Nieuws

Aantal zoogkoeien in Vlaanderen krimpt

11-12-2018  · 2 reacties

De productie van dierlijke mest verandert niet ten opzichte van de voorgaande jaren. Het aantal varkens in Vlaanderen neemt af, de rundveestapel stabiliseert, pluimvee groeit. Dat maakt de Vlaamse landmaatschappij bekend in het Mestrapport 2018.

De Vlaamse mestproductie bedroeg in 2017 circa 128,2 miljoen kilo stikstof en 60,3 miljoen kilo fosfaat en blijft daarmee stabiel.

Ook het aantal runderen blijft in Vlaanderen met 1.326.831 stuks op hetzelfde niveau.

Meer melkvee, minder vleesvee

Het aantal melkkoeien in Vlaanderen is vorig jaar voor het zesde jaar op rij toegenomen. De omvang van de vleesveestapel nam ook in 2017 af en dat voor alle diercategorieën.

Zo daalde het aantal zoogkoeien in een jaar tijd van ruim 162.487 naar 154.980 dieren. Tien jaar geleden, in 2007, waren in Vlaanderen nog meer dan 186.000 zoogkoeien aanwezig.

Na vijf achtereenvolgende jaren van lichte groei is de omvang van de totale rundveestapel in Vlaanderen in 2017 licht gedaald. Vorig jaar liepen er op Vlaamse melk- en vleesveebedrijven in totaal 1,33 miljoen dieren. Dat is één procent minder dan een jaar eerder.

De mestproductie in Vlaanderen blijft al jaren nagenoeg stabiel, het aantal zoogkoeien neemt wel af
De mestproductie in Vlaanderen blijft al jaren nagenoeg stabiel, het aantal zoogkoeien neemt wel af
right