Sitemenu

vrijdag 21 september 2018
content-main-left

Nieuws

Om het biestmanagement op Vlaamse melk- en vleesveebedrijven in kaart te brengen loopt een onderzoek op 100 bedrijven. Het Veepeiler-project is een samenwerking tussen Dierengezondheidszorg (DGZ) Vlaanderen, het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en de Universiteit Gent.

In totaal kregen 650 rundveehouders de kans om een enquête in te vullen. De eerste honderd bedrijven kunnen zes kalveren laten onderzoeken op de aanwezigheid van biestantistoffen in het bloed.

Voornaamste risicofactoren

Op een aantal van de bedrijven wordt ook de kwaliteit van de biest onderzocht om na te gaan hoe het gesteld is met het biestmanagement op Vlaamse rundveebedrijven. Het doel is om het voorkomen van onvoldoende biestopname bij kalveren op rundveebedrijven in Vlaanderen in kaart te brengen en aan te duiden welke de voornaamste risicofactoren zijn voor onvoldoende biestopname.

Onvoldoende antistoffen

Op deze manier willen de onderzoekers achterhalen welke managementmaatregelen bepalend zijn voor een al dan niet succesvol biestmanagement. Het biestmanagement wordt vaak enkel gecontroleerd in geval van bedrijfsproblematiek zoals kalvergriep of diarree. Studies in het buitenland toonden echter aan dat ook op bedrijven met een normale gezondheidsstatus kalveren vaak onvoldoende antistoffen uit de biest hebben opgenomen.

De resultaten van het onderzoek worden verwacht tegen de zomer van 2018. Meer informatie is te vinden via deze link

Succesfactoren biestmanagement in kaart gebracht
Succesfactoren biestmanagement in kaart gebracht

biestmanagement

de regel : 2 l biest binnen de twee a drie uur , dat is misschien nog mogelijk. maar daarna binnen de 4 uur opnieuw 2 liter, neen dat is me (ondanks elke keer proberen) nog nooit gelukt. dan zal je het alleen maar kunnen via sonde in maag krijgen. mijn kalveren hebben met 2 l die ik tracht te geven binnen het uur, geen enkele goesting meer om in de eerste 7 u nog een drupel biest op te nemen. en ik denk dat ik toch gezonde kalveren heb. en echt elke keer prober ik de biestregels te halen maar zonder succes hoor.

Laat een reactie achter

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Poll

De voorbije maanden sloten een aantal slachthuizen in Vlaanderen de deuren, al dan niet definitief. Het aanbod van slachthuizen in Belgie wordt daardoor kleiner. Een project, gecoordineerd door BioForum Vlaanderen, onderzoekt momenteel de haalbaarheid van een mobiel slachthuis waarbij dieren op het bedrijf worden geslacht. In eerste fase is het project vooral gericht op pluimvee, maar ook voor runderen zijn er reeds diverse initiatieven werkzaam elders in Europa. Zou u mobiel slachten op het bedrijf overwegen?
Ja
Neen
right