Sitemenu

zondag 19 januari 2020
content-main-left

Nieuws

De Nederlandse excretieforfaits voor vleesvee, melkveehouders met hoogproductieve koeien, zelfzuivelaars en biologische veebedrijven worden vooralsnog niet gewijzigd. Dat schrijft de minister van landbouw in een brief aan de Tweede Kamer.

Op de voorgenomen actualisatie van de normen kwamen bijzonder veel reacties van vooral vleesveehouders, melkveehouders met hoogproductieve koeien, zelfzuivelaars en biologische veehouders. De nieuwe normen excretienormen zouden immers fors omhoog gaan ten opzichte van de huidige normen met alle gevolgen van dien.

Betere data nodig

Voor de vleesveehouderij wil Schouten komend jaar samen met de sector de beschikbare data over de vleesveehouderij verbeteren, om op basis daarvan de excretieforfaits te actualiseren en op een manier die beter aansluit bij de realiteit. ‘Dit moet leiden tot meer draagvlak in de sector,’ schrijft de minister.

Voor de vleesveehouderij wil Schouten komend jaar samen met de sector de beschikbare data over de vleesveehouderij verbeteren
Voor de vleesveehouderij wil Schouten komend jaar samen met de sector de beschikbare data over de vleesveehouderij verbeteren
right