Sitemenu

zondag 23 september 2018
content-main-left

Nieuws

Ondernemersorganisatie VNO-NCW, Vion en circa vijftig ondernemers hebben samen verkend hoe de CO2-voetafdruk van de totale vleesketen in Nederland nog kleiner kan worden door samen te werken.  

Met andere ondernemers en stakeholders wil vleesproducent Vion samenwerken om de milieu-impact van de vleesindustrie verder terug te dringen.

Frans Stortelder, COO van Vion, riep ondernemers uit verschillende bedrijfstakken op om een bijdrage te leveren. Hij verwees daarbij naar hun regionale reststromen. Als meer reststromen uit de regio worden verwerkt, heeft dit duurzame voordelen, zoals minder CO2-uitstoot via transport en verbranding. 

Netwerk ‘Groene Groeiers’

Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW: ‘Met ons netwerk Groene Groeiers brengen we grote en kleine innovatieve bedrijven met elkaar in contact om slimme circulaire oplossingen te vinden. Het afval van de één wordt weer grondstof voor de ander.’

Groene groeiers is een netwerk van VNO-NCW-ondernemers uit verschillende sectoren die willen investeren in de ontwikkeling van circulaire businesscases, energietransitie en biodiversiteit. Zij vinden elkaar tijdens fysieke bijeenkomsten en in de digitale community groenegroeiers.nl, waar zij groene uitdagingen plaatsen waar zij partners bij zoeken.

De Nederlandse vleesveesector wil meer reststromen uit de regio verwerken, omdat het onder andere resulteert in minder CO2-uitstoot via transport en verbranding
De Nederlandse vleesveesector wil meer reststromen uit de regio verwerken, omdat het onder andere resulteert in minder CO2-uitstoot via transport en verbranding

Laat een reactie achter

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Poll

De voorbije maanden sloten een aantal slachthuizen in Vlaanderen de deuren, al dan niet definitief. Het aanbod van slachthuizen in Belgie wordt daardoor kleiner. Een project, gecoordineerd door BioForum Vlaanderen, onderzoekt momenteel de haalbaarheid van een mobiel slachthuis waarbij dieren op het bedrijf worden geslacht. In eerste fase is het project vooral gericht op pluimvee, maar ook voor runderen zijn er reeds diverse initiatieven werkzaam elders in Europa. Zou u mobiel slachten op het bedrijf overwegen?
Ja
Neen
right