Sitemenu

zondag 22 september 2019
content-main-left

Nieuws

In opdracht van de Europese commissie evalueerde het Duitse Thünen Instituut de toepassing in de lidstaten van de Europese wetgeving inzake biologische landbouw. ‘Die is té verschillend van lidstaat tot lidstaat,’ is de eindconclusie.

De lidstaten gaan bijvoorbeeld anders om met (de straffen op) overtredingen op de regels voor biologische productie of nog wordt er te weinig risicogericht gecontroleerd in de biologische keten. De variatie in de testen op niet-geoorloofde residuen in bioproducten is ook groot. Eveneens kwam aan het licht dat er een tekort aan toezicht is op de controle-instanties van (een aantal) lidstaten. De Commissie wil nu sleutelen aan het wetgevend kader.

Biologo bijna onbekend

In het kader van de evaluatie werd gepeild naar de bekendheid van het Europese logo voor bioproducten. Het met sterren gestileerde blad tegen een groene achtergrond wordt sinds 2010 gebruikt om de zichtbaarheid van biovoeding in supermarkten in de EU te verhogen. Met beperkt succes, zo blijkt, want door het ontbreken van de term bio - of iets van die strekking - kon amper een kwart van de ondervraagden zeggen waar het logo voor staat.

Europees biologo bijna onbekend
Europees biologo bijna onbekend
right