Sitemenu

donderdag 18 januari 2018
content-main-left

Nieuws

Uit het rapport van de Vlaamse Mestbank blijkt dat het kunstmestgebruik in 2016 is gestegen tot 68 kilo stikstof per hectare. Tien jaar eerder lag het verbruik nog op 54 kilo, zo meldt Vilt.

De toename wordt volgens de Mestbank veroorzaakt doordat fosfaat uit dierlijke mest binnen de mestnormen de beperkende factor is geworden. Hierdoor kon er minder stikstof uit dierlijke mest worden aangewend. Dit is door boeren en tuinders opgevangen met stikstof uit kunstmest.

Daadwerkelijk gebruik nog hoger

Het gebruik van dierlijke mest op Vlaamse landbouwgrond in 2016 bedroeg 92,1 miljoen kilo stikstof en 40,6 miljoen kilo fosfaat. Dit betekent een afname van respectievelijk 8,5 en 16 procent. Uit de statistieken blijkt dat door de jaren heen de verhouding stikstof tegenover fosfaat toeneemt, wat erop kan wijzen dat boeren de mest eerst scheiden in een dunne en dikke fractie.

Het daadwerkelijke gebruik van kunstmest lag in 2016 volgens de Mestbank waarschijnlijk nog hoger dan het berekende gemiddelde, omdat boeren en tuinders het kunstmestgebruik zelf moeten opgeven.

Het kunstmestverbruik steeg in tien jaar van 54 naar 68 kilo stikstof per hectare
Het kunstmestverbruik steeg in tien jaar van 54 naar 68 kilo stikstof per hectare

Laat een reactie achter

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Poll

Tijdens het vleesveecongres in Oudenaarde en Lummen werd meermaals gesteld dat het Belgisch rundvlees meer een eigen verhaal moet hebben. Daarbij kunnen de vleesveehouders ook zelf ambassadeur zijn voor hun product. De invulling hiervan kan op diverse manieren, zo werd aangetoond tijdens het vleesveecongres. Maar hoe zou u het invullen?
De afzet zelf in handen nemen richting slagers en winkels
Opzetten van een eigen hoeveslagerij
Deelname aan een producentenorganisatie
De deuren van mijn bedrijf regelmatig openzetten voor bezoek
Promotie is een taak voor de VLAM
right