Sitemenu

zaterdag 29 februari 2020
content-main-left

Nieuws

Het antibioticagebruik op vleesveebedrijven is vele malen kleiner dan op bijvoorbeeld een varkens-, pluimvee of melkveebedrijf. Toch kan ook de vleesveehouder een bijdrage leveren in de strijd tegen antibioticaresistentie door longaandoeningen correct aan te pakken. De nieuwe snelscanlongecho helpt daarbij.

Deze boodschap gaf dr. Lieze De Cremer mee op de studiedag ‘Hoe minder antibiotica gebruiken in de rundveehouderij?’, georganiseerd door AMCRA (het kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie bij dieren), het departement Landbouw en Visserij, FAVV en FAGG.

’Longaandoeningen verklaren voor 60 tot 70 procent het antibioticagebruik op een vleesveebedrijf,’ stelde Lieze De Cremer van de onderzoeksgroep Bart Pardon Inwendige Ziekten, UGent. ‘De economische schade door longaandoeningen wordt geschat op een nettoverlies van 8 tot 32 kg groei. Verder is de kans dat dieren sterven vanwege een longaandoening ook 3 tot 8 maal groter dan bij gezonde kalveren.’

Preventie, preventie, preventie

Vooral jonge runderen tot een jaar oud zijn erg gevoelig voor virale en bacteriële luchtwegaandoeningen. De Cremer: ‘Punt één: hoesten duidt niet altijd op een bacterieel probleem. Punt twee: belangrijk om weten is dat 60 procent van de luchtwegaandoeningen virale infecties zijn zoals BRSV, PI3, BCV, BVD en geen antibioticabehandeling behoeven.’

Bacteriële infecties die kunnen leiden tot longaandoeningen, zoals Pasteurella , Mannheimia en Mycoplasma, kunnen voorkomen worden door preventie. ‘Preventie bestaat uit onder andere een correcte huisvesting inzake klimaat en luchtvochtigheid, een goed biestmanagement (weerstand), correcte voeding en vaccinatie tegen virale infecties om secundaire bacteriële infecties te voorkomen,’ aldus nog dierenarts De Cremer.

Vermijd groepsbehandeling met snelscanlongecho

Bij een bacteriële longaandoening bestaat de betere behandeling uit het nemen van een antibiogram om de infectie-oorzaak te achterhalen en dan gericht te behandelen. De Cremer: ‘Groepsbehandelingen met antibiotica – uit voorzorg om verdere contaminatie in het koppel tegen te gaan – moeten absoluut beperkt worden. Er is trouwens wetgeving in de maak die een maximum gaat leggen op de toegelaten gebruikte hoeveelheid antibiotica op bedrijfsniveau.’

‘Aan de Universiteit Gent is een snelle detectiemethode ontwikkeld – de snelscanlongecho –  die de bedrijfsdierenarts in staat stelt om bij een vermoeden van longaandoeningen het onderscheid te kunnen maken tussen aangetaste en niet-aangetaste dieren, zodat groepsbehandelingen uit voorzorg niet meer hoeven,’ besloot Lieze De Cremer. 

Met het nieuw ontwikkelde snelscanlongecho kan gerichter antibiotica ingezet worden
Met het nieuw ontwikkelde snelscanlongecho kan gerichter antibiotica ingezet worden
right