Sitemenu

zondag 15 december 2019
content-main-left

Nieuws

Het gebruik van vleesstieren voor de gebruikskruising is ook in Canada de afgelopen jaren sterk gestegen van 2,5 procent in 2010 tot 10 procent in 2019.

In 2010 werd nog zo’n 2,5 procent van de inseminaties op holsteinkoeien uitgevoerd met vleesstiersperma, in 2015 was dat opgelopen tot 5 procent en in de eerste maanden van 2019 ligt het aandeel al op meer dan tien procent.

Dit blijkt uit cijfers van de Canadese veeverbeteringsorganisatie Lactanet.

Minder vervangvee nodig

De onderzoekers schrijven de toenemende interesse voor de gebruikskruising toe aan twee ontwikkelingen. Ten eerste wijzen ze op het stijgende gebruik van gesekst sperma, waardoor minder koeien nodig zijn voor de fokkerij.

Ten tweede noemen ze de toepassing van merkerfokwaarden, waardoor veehouders scherper kunnen selecteren.

In Canada worden nauwelijks holsteinkoeien gekruist met andere melkrassen. Het aandeel van rassen als jersey, brown swiss en ayrshire schommelt al jaren rond de 0,5 procent.

Het aandeel van vleesrassen die gekruist worden met holstein, is in Canada de afgelopen jaren sterk gestegen
Het aandeel van vleesrassen die gekruist worden met holstein, is in Canada de afgelopen jaren sterk gestegen
right