Sitemenu

woensdag 22 mei 2019
content-main-left

Nieuws

Tot en met 2023 is de vrijstellingsregeling om bovengronds drijfmest uit te rijden in Nederland van kracht.

De vrijstelling is alleen geldig voor boeren die aan de voorwaarden voldoen. De kernvoorwaarden houden in dat de gebruikte mest op het eigen bedrijf geproduceerd moet zijn. Daarnaast mag de mest alleen worden uitgereden op grasland van het eigen bedrijf en moet er twee meter afstand gehouden worden van watergangen.

Aanvullende voorwaarden stellen eisen aan onder andere het graslandoppervlak, het kunstmestgebruik, de stikstofbalans en weidegang.

Verlenging van vijf jaar

Vorig jaar liep de vorige vrijstelling af en werd in de Tweede Kamer een motie ingediend voor het verlengen van de vrijstelling. Deze motie werd aangenomen, ondanks dat minister Schouten dat ontraadde. Het woord was daarna aan haar, maar ze heeft uiteindelijk toch besloten de vrijstelling te verlengen.

Bijzonder is dat de vrijstelling met vijf jaar is verlengd. Voorheen werd steeds per twee jaar verlengd.

 
Veehouders die aan alle voorwaarden voldoen, mogen de komende vijf jaar bovengronds uitrijden
Veehouders die aan alle voorwaarden voldoen, mogen de komende vijf jaar bovengronds uitrijden
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Poll

Een aantal jonge vleesveehouders willen via een pas opgerichte producentenorganisatie (POVV) informatie onderling gaan uitwisselen. Hoe kijkt u hier tegen aan?
Ik ga zeker lid worden en mee informatie uitwisselen
Ik ga lid worden maar kijk dan toch even de kat uit de boom
Neen, dit heeft geen enkele zin
right