Sitemenu

zaterdag 20 juli 2019
content-main-left

Nieuws

In 2018 bedraagt de geraamde omzet van de Vlaamse land- en tuinbouw 5,2 miljard euro. Dat is 6 procent minder dan in 2017. De rendabiliteit van vleesvee blijft onder andere door een zwakke prijsvorming bijzonder laag. 

In de ‘Jaarresultaten land- en tuinbouw 2018’ evalueert Boerenbond het productiejaar en maakt een raming van de jaarresultaten. Voor veel teelten zijn de opbrengsten en prijsevoluties immers in enige mate gekend of in te schatten.

Omzet omlaag, kosten omhoog

Boerenbond raamt de omzet van de Vlaamse land- en tuinbouw in 2018 op 5,2 miljard euro. Dat komt neer om een daling van 5 procent tegenover het gemiddelde van de voorbije vijf jaar en een daling van 6 procent ten opzichte van 2017.

Daarmee wordt het voorzichtige herstel in omzet uit 2017 opnieuw gestuit. In zowel de plantaardige (–5,8%) als de dierlijke sectoren (–5,7%) daalt de omzet.
De directe kosten voor de boeren stijgen met 2 procent in 2018.

De grootste kostenposten voor de boer zijn veevoeders (+9%) en energie (+3,5%).

Rentabiliteit vleesvee op negatief

De meeste rentabiliteitsbarometers duiken ook in het rood ten opzichte van het vijfjarige gemiddelde. Met name de barometers voor akkerbouw, vleesvee en appelen volgen verder hun negatieve trend en zakken verder weg.

De omzet van rund- en kalfsvlees steeg dan wel met 2,9 procent, maar deze is volledig toe te schrijven aan de prijsstijging voor reforme melkkoeien als gevolg van een toegenomen vraag op de exportmarkten.

De omzet van kwaliteitsrundvlees staat nog steeds onder druk. Het aantal geslachte stieren daalt met 4 procent. De prijzen voor dikbilrunderen bleven nagenoeg onveranderd op een te laag niveau.

Valorisatie van betere delen blijft achter

De zwakke prijsvorming voor kwaliteitsrundvlees heeft aldus Boerenbond te maken met de moeilijke valorisatie van de betere rundvleesdelen van het kwaliteitsvee (witblauwras). Bovendien heeft het vleesschandaal rond de Veviba-groep geleid tot een verstoring van het handelscircuit, wat een nefaste invloed had op de prijsvorming.

Tot slot speelt ook het dalend verbruik van vers rundvlees de sector parten.

Faire prijs voor de boer

‘Uitgerekend in de Week van de Fair Trade willen we onderstrepen dat er actie en beleid nodig zijn om een strategische markt als voedsel te corrigeren en om faire prijzen voor boer en consument te hebben’, zegt Sonja De Becker, voorzitter van Boerenbond. Boerenbond verwijst voor specifieke maatregelen naar een betere marktbescherming, marktcorrectie en marktversterkende maatregelen.

De memo met de volledige jaarresultaten is te lezen op de website van Boerenbond.

 

 

 

Een van de oorzaken van de slechtere prijsvorming voor kwaliteitsrundvlees heeft te maken met de moeilijke valorisatie van de betere rundvleesdelen van het kwaliteitsvee, zoals witblauw
Een van de oorzaken van de slechtere prijsvorming voor kwaliteitsrundvlees heeft te maken met de moeilijke valorisatie van de betere rundvleesdelen van het kwaliteitsvee, zoals witblauw
right