Sitemenu

vrijdag 21 september 2018
content-main-left

Nieuws

Tijdens een overleg tussen de verschillende schakels in de vleesveeketen hebben de vertegenwoordigers van het Agrofront (ABS, BB en FWA) opnieuw gepleit voor een efficiënte aanpak van de crisis. Ze richten zich daarbij op drie sporen. 

In de eerste plaats vraagt het Agrofront dat de bevoegde instanties het Veviba-dossier tot op het bot uitspitten. Om het vertrouwen van zowel de consument als de producent te herstellen, is immers volledige klaarheid nodig. Ze willen de overtreders gestraft zien, maar ook dat er geleerd wordt uit deze situatie om dergelijke toestanden in de toekomst te vermijden. 

Meer transparantie, minder prijsdruk

Voor de landbouworganisaties is het verder noodzakelijk dat de versnipperde controles beter op elkaar afgestemd worden en de verschillende controlerende instanties samenwerken. Ten derde moet er snel werk gemaakt worden van de uitwerking van het recente ondertekende interprofessioneel akkoord. Hierin werd meer transparantie in de slachthuizen geregeld. Vanuit de retail verwacht het Agrofront dat ze stopt met de continue prijsdruk.
Het Agrofront heeft dit pakket aan maatregelen voorgelegd aan de vertegenwoordiger, minister van Landbouw Ducarme. Ze verwacht dat de ganse regering hen steunt in deze gerechtvaardigde vraag.

 

De landbouworganisaties vragen meer transparantie in de slachthuissector
De landbouworganisaties vragen meer transparantie in de slachthuissector

Laat een reactie achter

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Poll

De voorbije maanden sloten een aantal slachthuizen in Vlaanderen de deuren, al dan niet definitief. Het aanbod van slachthuizen in Belgie wordt daardoor kleiner. Een project, gecoordineerd door BioForum Vlaanderen, onderzoekt momenteel de haalbaarheid van een mobiel slachthuis waarbij dieren op het bedrijf worden geslacht. In eerste fase is het project vooral gericht op pluimvee, maar ook voor runderen zijn er reeds diverse initiatieven werkzaam elders in Europa. Zou u mobiel slachten op het bedrijf overwegen?
Ja
Neen
right