Sitemenu

donderdag 21 november 2019
content-main-left

Politiek

Nieuws

Vanaf 1 juli 2014 wordt dierenwelzijn een Vlaams beleidsdomein en niet meer een Belgische aangelegenheid. Waar dierenwelzijn in Vlaanderen thuis hoort is nog niet bekend. 

Vlaamse landbouwadministratie heeft al bewezen dat het dierenwelzijn “au sérieux” neemt

Nieuws

In zijn reactie op een voorstel van de Europese Commissie dringt de Milieucommissie van het Europees Parlement aan op een verbod, of in elk geval een verplichte etikettering van voedingsmiddel

Europese vraag om verbod of verplichte etikettering voedingsmiddelen van klonen

Nieuws

Er lijken mogelijkheden te zijn voor vleesveehouders die meewillen doen met bedrijfsspecifieke excretie (BEX) in Nederland.

Er lijkt een opening te zijn dat ook vleesveehouders kunnen bemesten volgens BEX-normering

Nieuws

Land- en tuinbouworganisatie LTO denkt dat het nieuwe GLB-akkoord binnen dezelfde markt voor grotere concurrentieverschillen tussen lidstaten zal zorgen.

Het GLB is akkoord over een flexibeler invulling van vergroeningsmaatregelen

Nieuws

Volgens de voorstellen van de Europese Commissie voor hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) blijft het mogelijk om na 2013 gekoppelde steun toe te kennen.

De Vlaamse Overheid voorziet dat ook na 2013 gekoppelde steun mogelijk is

Nieuws

De uitgelekte voorstellen van EU-commissaris Dacian Ciolos over de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid laten het ergste vermoeden voor de Belgische landbouw.  ABS vreest dat de grootte van de huidige zoogkoeienpremie wordt uitgehold.

De zoogkoeienpremie blijft in het nieuwe GLB wellicht bestaan, maar de grootte van de premie kan stevig dalen

Nieuws

Een deel van de kleine en middelgrote slachterijen in Nederland voert de verplichte bse-test voor runderen niet of onvolledig uit. Dat blijkt uit onderzoek van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA).

Zes van de zeventien slachterijen overtraden de regels voor de bse-test

Nieuws

Het bedrijfsinkomen van de Europese vleesveebedrijven bedraagt momenteel amper de helft van het gemiddelde Europese landbouwinkomen. Dat stelde Copa-Cogeca, de Europees overkoepelende boerenbelangenbehartiger, op de ‘high level’-meeting over de toekomst van de Europese rundvleessector. Copa-Cogeca vraagt onmiddellijke actie van Europa. 

Dringende maatregelen nodig om Europese vleesveehouderij uit het slop te halen

Nieuws

In het slechtste geval zou de Europese rundvleessector drie miljard euro omzet verliezen wanneer een vrijhandelsverdrag wordt gesloten met het Zuid-Amerikaanse handelsblok Mercosur.

Impact handelsverdrag met Mercosur grootst voor Europese rundvleessector

Nieuws

De Vlaamse minister-president Kris Peeters bracht afgelopen zaterdag op Agriflanders een bezoek aan de vleesveestand van CRV. Veeteeltvlees.nl maakte een video van het hoge bezoek.

Minister-president Kris Peeters liet zich bijpraten over het Belgisch-witblauwras
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

right